Az iskola igazgatója:Morauszky Tamás
Igazgatóhelyettes:Rubóczki Béla
Igazgatóhelyettes:Homoródi Antalné
Iskolalelkész:Bozorády Ildikó
Iskolatitkár:Gál Jánosné
Iskolatitkár:Tóthné Fodor Mónika
Gazdasági iroda munkatársai:
Gazdasági igazgatóhelyettes:Szalai Attila
Előadók:
Virágné Vajda Erzsébet Piroska
Ifjúságvédelem
Iskolapszichológus:Nagy-Kasza Tícia
Fogadóóra:Személyesen az iskolában előzetes egyeztetés alapján:
Hétfőn és kedden: 8:00-14:00
Szerdán és csütörtökön: 9:00-14:00
E-mail: nagykaszaticia@eklg.hu
Iskolai szociális segítő:Kerezsiné István Orsolya
Fogadóóra:péntek 8-10 óra
email: kerezsine.orsolya@nycsgyk.hu
telefon: +36303266235

 

Tájékoztató iskolai szociális segítésről

Diákönkormányzat
DÖK-segítő tanárok:Siska Péter
DÖK-elnök:          

 

DÖK-elnökhelyettes:
Forbauer Flóra 4/12.B     

 

File Barbara
Tóth Réka

Szülői szervezet
Elnök:Félegyházi Imre
Helyettesek:Szécsi Attiláné, Pócsi-Sánta Rita
Igazgatótanács
Elnök:Molnár Erzsébet
Iskolaorvosi rendelő
Iskolaorvos:Dr. Kálmán Enikő
Rendelési idő:kedd 8.00-12.00
Fogadóóra szülőknek:kedd 9.00-10.00
Védőnő:Kótainé Kovács Katalin
Rendelési idő:hétfő-kedd-péntek 8.00 – 12.00
Fogadóóra szülőknek:kedd  12.00-13.00
ISKOLAFOGORVOSI ELLÁTÁS
Orvos:Dr. KARÁCSONY ÉVA
Fog- és szájbetegségek szakorvosa
Rendelési idő:hétfő: 13.00-17.30
kedd-péntek: 8.00-12.00
Időpont egyeztetés:42/599-700/1334
MUNKAALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT
Foglalkozás Egészségügyi Szolgálat4400 Nyíregyháza, Szent István út 14.
1. emelet 19-es szoba
Orvos:Dr. NAGY GABRIELLA
Időpont egyeztetés:42/506-150
H-SZ-P: 7:30-12:00
K-CS: 9:00-13:00