Az iskola igazgatója: Morauszky Tamás
Igazgatóhelyettes: Rubóczki Béla
Igazgatóhelyettes: Homoródi Antalné
Iskolalelkész: Bozorády Ildikó
Iskolatitkár: Gál Jánosné
Iskolatitkár: Tóthné Fodor Mónika
Gazdasági iroda munkatársai:
Gazdasági igazgatóhelyettes: Szalai Attila
Előadók: Makszin Anita
Virágné Vajda Erzsébet Piroska
Ifjúságvédelem
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős:  
Fogadóóra: megbeszélés alapján, igény szerint
Iskolapszichológus: Nagy-Kasza Tícia
Fogadóóra: Személyesen az iskolában előzetes egyeztetés alapján:
Hétfőn és kedden: 8:00-14:00
Szerdán és csütörtökön: 9:00-14:00
E-mail: nagykaszaticia@eklg.hu
Iskolai szociális segítő: Kerezsiné István Orsolya
Fogadóóra: péntek 8-10 óra
email: kerezsine.orsolya@nycsgyk.hu
telefon: +36303266235

Tájékoztató iskolai szociális segítésről

Diákönkormányzat
DÖK-segítő tanárok: Ballyné Fazekas Judit, Heiner Ferenc
DÖK-elnök:          

DÖK-elnökhelyettes:
Balogh Krisztina 4/12.D      

Veres Laura

Szülői szervezet
Elnök: Vaszilné Schneider Ágnes Ilona
Helyettesek: Szécsi Attiláné, Félegyházi Imre
Igazgatótanács
Elnök: Molnár Erzsébet
Iskolaorvosi rendelő
Iskolaorvos: Dr. Kálmán Enikő
Rendelési idő: kedd 8.00-12.00
Fogadóóra szülőknek: kedd 9.00-10.00
Védőnő: Kótainé Kovács Katalin
Rendelési idő: hétfő-kedd-péntek 8.00 – 12.00
Fogadóóra szülőknek: kedd  12.00-13.00
ISKOLAFOGORVOSI ELLÁTÁS
Orvos: Dr. KARÁCSONY ÉVA
Fog- és szájbetegségek szakorvosa
Rendelési idő: hétfő: 13.00-17.30
kedd-péntek: 8.00-12.00
Időpont egyeztetés: 42/599-700/1334
MUNKAALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT
Foglalkozás Egészségügyi Szolgálat 4400 Nyíregyháza, Szent István út 14.
1. emelet 19-es szoba
Orvos: Dr. NAGY GABRIELLA
Időpont egyeztetés: 42/506-150
H-SZ-P: 7:30-12:00
K-CS: 9:00-13:00