Az iskola igazgatója: Morauszky Tamás
Igazgatóhelyettes: Rubóczki Béla
Igazgatóhelyettes: Homoródi Antalné
Iskolalelkész: Bozorády Ildikó
Iskolatitkár: Gál Jánosné
Iskolatitkár: Tóthné Fodor Mónika
Gazdasági iroda munkatársai:
Gazdasági igazgatóhelyettes: Szalai Attila
Előadók: Makszin Anita
Virágné Vajda Erzsébet Piroska
Ifjúságvédelem
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős:  
Fogadóóra: megbeszélés alapján, igény szerint
Cél: Tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, felmérése Segítségnyújtás, tanácsadás bármilyen problémával kapcsolatban
Diákönkormányzat
DÖK-segítő tanár: Ballyné Fazekas Judit
DÖK-elnök:        

DÖK-elnökhelyettes:
Molnár Eszter (8/12.)       

Bálint Lili (8/12.)

Orvosi rendelő
Iskolaorvos: Dr. Kálmán Enikő
Rendelési idő: kedd 8.00-12.00
Fogadóóra szülőknek: kedd 9.00-10.00
Védőnő: Kótainé Kovács Katalin
Rendelési idő: hétfő-kedd-péntek 8.00 – 12.00
Fogadóóra szülőknek: kedd  12.00-13.00
ISKOLAFOGORVOSI ELLÁTÁS
Orvos: Dr. KARÁCSONY ÉVA
Fog- és szájbetegségek szakorvosa
Rendelési idő: hétfő: 13.00-17.30
kedd-péntek: 8.00-12.00
Időpont egyeztetés: 42/599-700/1334

MUNKAALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT

Foglalkozás Egészségügyi Szolgálat
4400 Nyíregyháza, Szent István út 14.  1. emelet 19-es szoba

Orvos: Dr. NAGY GABRIELLA

Időpont egyeztetés: 42/506-150
H-SZ-P: 7:30-12:00
K-CS: 9:00-13:00