Nagyvátiné Szakács Mónika vagyok, az első végzős évfolyam hallgatójaként, 1993-ban érettségiztem a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban. A Dr. Bánszki István igazgató úrtól kapott a „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe” ige parancsa életre szóló iránymutatást jelent számomra. Középiskolai tanáraim nem csupán a tudományok világába vezettek be, hanem az életre is tanítottak. Köszönettel tartozom, hogy hangsúlyt fektettek a hagyományok ápolásán, tiszteletén túl a kor kihívásaira válaszoló minőségi oktatásra. Középiskolai éveim meghatározóak voltak a továbbtanulásban is. Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem-tanár szakán végeztem, szakdolgozatomat a gimnázium történetéből írtam. A gyermekvédelemben eltöltött évek után a rehabilitáció területén szereztem diplomát, majd 2006-ban a helyi rádiók világába csöppentem, ahol jelenleg is szerkesztő-műsorvezetőként dolgozom. A szülő a gyermekének a legjobbat akarja, így nagyon nagy örömmel tölt el, hogy a fiam is a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium tanulója.

Kovács Sándor: Erdélyi születésű lévén középiskolai tanulmányaimat a Szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnáziumban kezdtem meg, majd a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium padjaiban folytattam. Kossuthos éveimre ma is tisztán emlékszem: haverok, buli és persze tanulás.
Érettségi után a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tanultam tovább, ahol repülőgépész diplomát szereztem. Az unalmas és monoton munka soha nem volt a kenyerem, az alkotást és kihívást viszont annál inkább tartom izgalmasnak. Immár 10 éve dolgozom a járműipar kutatás-fejlesztési területén. Jó érzéssel tölt el az a gondolat, hogy az elkövetkező években olyan járművek fognak közlekedni, amelyeket az itthoni és a világ számos országában élő kollégámmal együtt fej­lesztettünk ki.
A kihívás a magánéletemből sem hiányzik. Feleségemmel újból diákoknak érezzük magunkat miközben 3 kisgyermekünk minden kérdésére próbálunk választ adni. Ha nekünk, felnőtteknek gyermekeink minden „Miért kék az ég?„- típusú kérdésére lesz már válaszunk, akkor fogjuk tudni, hogy az emberiség már mindent feltalált.

Bíró Dóra vagyok. Életem legnagyobb élménye volt az, hogy kossuthos diák lehettem: örök barátságokat, számtalan lehetőséget és verseny­képes tudást szereztem, második otthon­t kaptam. Kedves emlékek fűznek Tanáraimhoz, akik motiváltak és segítettek, meghatározó részeivé váltak az életemnek. Jelenleg végzős villamos­mérnök hallgató és tanársegéd vagyok a Debreceni Egyetemen. Ebben az évben, álmomat megvalósítva, fotográfus szakmai képzést kezd­tem el Budapesten. Szabadidőmben pedig zenélek, az Őrálló dicsőítő zenekar énekeseként tevékenykedem. Ha választanom kellene, újra kossuthos lennék, mert a hitnek közösségépítő ereje van, és nem lehetnék ott, ahol most vagyok!

Dr. Bugarin-Horváth András vagyok, életpályámnak az orvosi hivatást választottam, Ibrányban dolgozom háziorvosként.  Korán alapítottam családot, azzal a lánnyal, akinek már gimnazistaként is udvaroltam. Családommal egy vadregényes Tisza-parti birtokon élek, három gyönyörű gyermek édesapja vagyok. Elmondhatom, hogy azt az életet élem, amire mindig is vágytam. Az idáig vezető út első lépéseit a Kossuth gimnáziumban tettem meg, és azóta is hálás vagyok érte, hogy Kossuth-diák lehettem. Iskolai éveimből két fontos dolgot emelnék ki, ami meghatározó volt számomra. Az egyik az, hogy több olyan tanárom is volt, akik személyiségükkel, kisugárzásukkal példaképül szolgáltak annak a kamasz fiúnak, aki akkor voltam. Az iskolai közösség a másik fontos dolog, amit kiemelnék, hiszen ebben a jó szellemiségű iskolában nem volt nehéz életre szóló barátságoknak kovácsolódniuk. Úgy érzem, sok barátja lehet az embernek, de a gyermekkorban szövődőek mélyebbek, igazabbak. Számomra ez az iskola azért jelent annyira sokat, mivel olyan erős alapok felépítéséhez segített hozzá, melyekre fel tudtam építeni a későbbi életemet, úgy, hogy a viharok, melyek újra és újra próbára tesznek bennünket, nem tudtak soha megtörni, inkább erősebbé tettek!

Kapitány Rebeka vagyok, idén ősszel kezdtem a harmadik félévemet a Budapesti Műszaki és Gazdálkodástudományi Egyetem gazdálkodási és menedzsment alapszakán, ami a kar egyik legnagyobb alapszakja és az üzleti irányultságú közgazdászképzések közül a legátfogóbb. A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium lehetőséget adott arra, hogy több nyelvet is megkedveljek és kiemelkedő szinten elsajátítsak, ezáltal könnyedén szereztem plusz pontokat a felvételimhez. A matek fakultációnak köszönhetően pedig erős alapokat kaptam, így az egyetemi szintű matematika nem okozott problémát. Nagyon sokat köszönhetek a tanáraim és osztalyfőnököm hozzáállásának, hogy mindig buzdítottak a tanulásra, aminek eredményét folyamatosan hasznosítani tudom.

Kovács Petra vagyok, 2002-2010 között voltam a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium tanulója. Az itt töltött éveim során rengeteget kaptam az oktatóimtól mind emberileg, mind tudás szempontjából. A tanórákon kívül számos szakkörre jártam, például rajz szakkörre, valamint színjátszó körre. A nyelvtanulásra kiváló gyakorlási lehetőséget nyújtottak a csereprogramok, segítségükkel Hollandiába és Németországba is eljutottam.

Érettségi után elvégeztem a Debreceni Egyetem illetve az ELTE lengyel alap- és mesterképzését majd a Honvédelmi Minisztériumban helyezkedtem el, ahol a lengyelországi és felvidéki magyar hadisírokért feleltem. 2018-ban kezdtem meg tanulmányaimat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájában nappali tagozaton, melynek jelenleg harmadéves hallgatója vagyok.  Rövidesen pedig megkezdem a munkámat a Külgazdasági és Külügyminisztériumban.

Skrabák Zoltán vagyok, öt éve dolgozom tervező építészként Budapesten, ahol ez idő alatt jelentős szakmai sikereket értem el. Többek között az MTA Agrártudományi Kutató Központjának tervezésében vettem részt, mely pályakezdőként jelentős szakmai fordulópont volt az életemben. 2019 óta a Debreceni Egyetem meghívott óraadójaként adhatok vissza az építész hallgatóknak abból a tudásból, melyet megszereztem. 

Mindezek elérésében fontos állomása volt az életemnek a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, ahol a tárgyi tudás megszerzésén kívül olyan szellemi többletre tettem szert, mely a mai napig segít a megfelelő kérdések felvetésében, valamint a privát és szakmai döntési helyzetekben történő eligazodásban is.  

Az épületek tervezése során a helyszín és a felhasználó igényeinek kielégítésén túl a korra és a társadalomra is reflektálni kell. Így születhet olyan épület, mely kiállja az idő próbáját esztétikai és etikai értelemben is. Ehhez tervezői oldalon nyitottságra és kritikai gondolkodásra van szükség, egyfajta elmélyültségre, melyet én a gimnáziumi évek alatt sajátítottam el.

Urr Laura vagyok, a Debreceni Egyetem Fizi­oterápiás Tanszékének gyógytornász hallgatója. Felejthetetlen nyolc évet tölthettem el a Kossuth Gimi falai között. Olyan kivételes embereket, iga­zi egyéniségeket ismerhettem meg, akik nagyban hozzájárultak személyiségem fejlődéséhez és ahhoz, hogy magabiztos, céltudatos ember legyek. Életre szóló barátságok születtek, amelyekért a mai napig hálás lehetek. Lelkiismeretes tanárok szárnyai alatt tanulhattam, akik mindamellett, hogy tanítottak, neveltek is minket.

Illés Bertold vagyok. A gimnázium a tanulmányok mellett nagy hangsúlyt fektetett a hit­oktatásra is. Ezáltal gazdagodott a világnézetem és formálódott a gondolkodásmódom. Diplomát szereztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Karának nemzetközi igazgatás szakán, majd elvégeztem a Károli Gáspár Református Egye­tem Jogi Karán a külgazdasági szakdiplomácia képzést. Életem fő mozgatórugója embertársaink megsegítése és a magyarságért folytatott munka lett. Dolgoztam a Vidékfejlesztési Minisztériumban, majd a Miniszterelnökségen, szakterületem a fejlesztéspolitika. 

Az elmúlt két évben voltam kormányzati kiküldött Clevelandban, majd Torontóban. Egész életemben azt tartottam elsődlegesnek, hogy a világ sokszínűségének megismerésével és befogadásával szélesíthessem a világnézetem.

Berki Tamás vagyok, Nyíregyházán majd a Testnevelési Egyetemen szereztem diplomát. Az egye­tem évei alatt fél évet Finnországban töltöttem, nyaranként pedig az USA-ban teniszt és vívást oktattam. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karának Neveléstudományi Doktori Iskolájában végzem doktori tanulmányai­mat, ahol a sportmotiváció és a mentális egészség kapcsolatát kutatom. A gimnáziumban eltöltött
nyolc év alatt életre szóló barátságokat kötöttem. Azóta is rendszeresen találkozunk és mindenben számíthatunk egymásra.

Szőkéné Berecz Ilona vagyok. 2000-ben érettségiztem a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban. 2007-től szolgálok Nyíregyházán mint református lelkipásztor. 

A gimnáziumi évek alatt az Úristen csodálatos ajándékokkal töltötte be az életemet. Isten az Ő gondviselő szeretetéből ebbe az iskolába vezetett, ahol a színvonalas oktatás és a keresztyén lelkiség áldásait megtapasztalhattam napról napra. A gimnáziumi első tanév végén hívott el Isten, hogy szolgáljam Őt egy életen át. S itt kaptam Istentől ajándékba a férjemet is, itt ismertem meg, hiszen évfolyamtársak voltunk.

Kívánom, hogy az Úr áldja meg gazdagon az iskolát, annak minden pedagógusát, dolgozóját, és minden jelenlegi és jövőbeni diákját!