Iskolánkról

Alapdokumentumok

 • Házirend
 • Minőségirányítási program
 • Szervezeti és Működési Szabályzat
 • Pedagógiai Program
 • Vizsgaszabályzat
 • DÖK szabályzat
 • Iskolánk története
 • Iskolánk névadója

Hasznos tudnivalók

 • Osztályok beosztása a 20012/2013 tanévben
 • Csengetési rend
 • Tanárok fogadóórája
 • Imák
 • Tűz és bombariadó esetén az intézmény kiürítési terve

Az intézmény

Igazgatói iroda

Az iskola igazgatója: Babicz Gyöngyi Ilona
igazgatóhelyettes: Rubóczki Béla
igazgatóhelyettes: Homoródi Antalné
Az igazgató fogadóórája: Előre megbeszélt időpontokban.
Iskolatitkár: Gál Jánosné
Iskolatitkár: Tóthné Fodor Mónika
Iskolalelkész: Bozorády Ildikó

Gazdasági iroda munkatársai:
Gazdasági igazgatóhelyettes: Szalai Attila
Előadók: Makszin Anita, Virágné Vajda Erzsébet

Ifjúságvédelem

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Kerezsiné István Orsolya
Fogadóóra: megbeszélés alapján, igény szerint
Cél: Tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, felmérése Segítségnyújtás, tanácsadás bármilyen problémával kapcsolatban

Diákönkormányzat

A DÖK vezetősége:
DÖK-segítő tanár: Ballyné Fazekas Judit
DÖK vezetőtestülete:

Orvosi rendelő

Iskolaorvos: Dr. Sándor Mária
Rendelési idő: SZ 8.00 – 12.00 h.
Védőnő: Tenják Hedvig
Rendelési idő: H-K-SZ 8.00 – 12.00 h.

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.