Iskolánkról

Alapdokumentumok

 • Házirend
 • Minőségirányítási program
 • Szervezeti és Működési Szabályzat
 • Pedagógiai Program
 • Vizsgaszabályzat
 • DÖK szabályzat
 • Iskolánk története
 • Iskolánk névadója

Hasznos tudnivalók

 • Osztályok beosztása a 20012/2013 tanévben
 • Csengetési rend
 • Tanárok fogadóórája
 • Imák
 • Tűz és bombariadó esetén az intézmény kiürítési terve

Az intézmény

Igazgatói iroda

Az iskola igazgatója: Tar Jánosné
igazgatóhelyettes: Dr. Dráviczki Sándorné
igazgatóhelyettes: Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna
Az igazgató fogadóórája: Előre megbeszélt időpontokban.
Iskolatitkár: Gál Jánosné

Gazdasági iroda munkatársai:
Gazdasági igazgatóhelyettes: Szalai Attila
Előadók: Harman Mihályné, Rácz Sándorné

Ifjúságvédelem

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Bozorády Zsuzsanna
Fogadóóra: megbeszélés alapján, igény szerint
Cél: Tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, felmérése Segítségnyújtás, tanácsadás bármilyen problémával kapcsolatban

Diákönkormányzat

A DÖK vezetősége:
DÖK-segítő tanár: Tamás Melinda
DÖK vezetőtestülete:

Orvosi rendelő

Iskolaorvos: Dr. Papp Irén
Védőnő: Kardos Anita
Rendelési idő: kedd, csütörtök 9.00 – 12.30 h.

 

Comments are closed