A Tehetségek Magyarországa (EFOP-3-2-1-15-2016-00001) kiemelt projekt által megvalósított „Csoportos tehetségsegítő”, tehetséggondozó pályázatunk ismereteket és élményeket kínált tanulóinknak.

 A program alcímének az „Utak, szívek, példaképek” elnevezést választottuk, ugyanis a foglalkozások során a tanulók 6 olyan példaképpel találkoztak, akik humán területen tehetséges szakemberek, szakmájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, így olyan pályaorientációs lehetőségek tárultak a diákok elé, amelyek bizonyos pályák újdonságai mellett, a gyermekkori álmok megvalósulásának lehetőségeit, nehézségeit is bemutatták a diákok számára.

A 6 példaképként választott szakmájában kiemelkedő előadó:

  • Béres Tamás – író
  • habil. Minya Károly – nyelvész, Magyar Nyelvészeti Intézeti Tanszék, intézetigazgató
  • Dér-Rutkai Vivien – televízós műsorvezető, Kölcsey TV
  • Gaál Tamás – műsorvezető, Retró Rádió
  • Nagyidai Gergő – színművész, Móricz Zsigmond Színház
  • Mikita Eszter – újságíró, televíziós szerkesztő NYTV

A program során nagy szerencsénk volt, mert a tervezett 5 példakép helyett 6 szakemberrel tudtunk együttműködni, illetve sikerült felvennünk a kapcsolatot Czank Szilvia filmproducerrel, aki nem kísérte végig a programot, azonban előadóként vállalta a bekapcsolódást, így a diákoknak lehetőségük volt ez a foglalkozást is megismerni és a producer egy dokumentumfilmjét is közösen megtekinteni és vele személyes beszélgetést folytatni.

A program nagyon színes és sokoldalú volt. A program bejelentése és az alakuló ülés megtartása után, a programba bevonni kívánt 20 tanuló mellett tömegesen jelentkeztek a diákok a programba. Így a program végül 38 bevont tanulóval indult el. Minden tanuló és/vagy törvényes képviselő tájékoztatást kapott a programban való részvételről, az adatszolgáltatási kötelezettségről és a fotódokumentáción való szereplésről. Ezt a programban résztvevők elfogadták, kötelezettségeiknek eleget tettek.

A programot két típusú foglalkozás jellemezte: Az egyik a „klasszikus” iskolai szakköri forma volt, mely témájában mindig igazodott az másik, iskolán kívüli „látogatások” témájához, foglalkozott a soron következő példakép munkájának megismerésével.

A program a forráselemzés kérdéskörével indított, mivel elfogadta meghívásunkat Czank Szilvia filmproducer. Őt nem soroltuk az állandó példaképek közé, mivel csak egyszeri találkozásról lehetett szó közte és a diákok között, azonban lelkesedése lehetővé tette, hogy a nem szakköri tevékenységekbe bevont tanulók is csatlakozhassanak a foglalkozáshoz, ami egy előadásból, majd egy film közös megtekintéséből állt. Ezt követően sokáig vendégünk maradt és a szakkörös diákokkal beszélgetett.

Ez a foglalkozást már megelőzte egy tartalmi előkészítés, tehát az első alkalomtól sikerült követni a kitalált szakköri előkészítés + találkozó formát. Rendhagyó volt azonban, hogy ez a két foglalkozás megelőzte a nagy közös találkozót.

Ezt követte egy igazán remek téma. A szövegértés fejlesztésben a forráselemzések kapcsán a mozgóképi szövegértést felváltotta a kreatív értelmezés kérdésköre. Máté Zoltán tanár úr vezetésével a fiatalok magyar slágerek és slágerfordítások szövegeit elemezték és kicsit beleásták magukat a szintaktika kérdéskörébe. Az előadó művészetben megjelenő dennotatív és konnotatív jelentési formákat vizsgálták, majd ehhez kapcsolódó, jelentéstanilag meghatározott próbaszövegeket hoztak létre.

A program diákok számára legnagyobb örömmel várt programpontja, a példakép találkozó volt. Nagyon nagy öröm volt számomra és a diákok számára is, hogy ezen az alkalmon minden kiválasztott példakép jelen volt. Ebbe a programba is nagyon sok olyan diákot sikerült bevonni, akik nem részesei a szakköri formának. Nekik is volt lehetőségük a példaképek előadásait meghallgatni, beszélgetni velük. A délután második felében azonban csak a példaképek és a szakkörös diákok töltötték együtt az időt, ismerkedtek, beszélgettek. Nagyon jó hangulatú és építő jellegű volt a találkozó. Sok kérdés merült fel az ihlet – pénzkeresés köréből, a nők helyzetéről a művészetben és a médiában, a színészmesterség és a való élet határvonaláról, a tudomány népszerűsítéséről. Kedves pillanata volta beszélgetésnek, mikor a magyarok EB szerepléséről kapott körkérdésben is sikerült megegyezni a jelenlévőknek. Az első találkozáskor alakultak ki mélyebb kötődések a példaképekkel, amelyek a későbbi látogatások során még jobban elmélyültek és a program végére kibontakozni látszik több esetben is a mester-tanítvány viszony.

Márciusban látogattunk el Mikita Eszter példaképünkhöz, aki a Városkép KHT munkatársa, újságíró, hírszerkesztő, híradó felelős szerkesztő. Örömmel fogadott minket és végigvezetett a szerkesztőségeken, megmutatta és elmagyarázta, hogy áll össze a hetilap az üres váztól a kész nyomdaképes imprimatúráig. Bemutatta a Nyíregyházi Televízió szerkesztőségét, a szerkesztő munkatársakat, a technikai szakembereket. Megmutatta hogyan zajlik a híradó felvétele, a diákok kipróbálhatták a híradós díszletet, a súgógépet, és végigkövethették hogyan kerül a nyers felvétel a vágógépbe, hogyan szerkesztik hozzá a hangot, és hogyan lesz adás kész, majd megnézhették mindezt adásban is a fiatalok. Eszter nagy megtiszteltetésnek tarja, hogy részt vehetett a programban, emberként és anyaként is nagy felelősségnek érezte, hogy ennek a területnek minden oldalát reálisan mutassa be a fiataloknak. Fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a humán területen tehetséges fiatalok nagyon jól fognak tudni teljesíteni, ha az újságírás, szerkesztés világában helyezkednek el, mert nem csak a szakmaiság, a jó fogalmazási készség, hanem a humán tehetségekre jellemző érzékeny lelkiség, szociális fogékonyság is fontos a diákok számára.

Rögtön ezt követte egy mindannyiunk számára igazán izgalmas látogatás. Szerencsés egybeesés volt, hogy Dr. Habil Minya Károly nyelvész meghívta magához Dr. Balázs Géza nyelvész professzort, és közösen egy fergeteges interaktív nyelvművelési előadást tartottak a programba bevont diákoknak. Ez önmagában is jelzi milyen fontosnak érezte a tanár úr azt, hogy a mai középiskolások között is vannak olyanok, akik komolyan érdeklődnek a nyelvművelés, helyesírás, nyelvtörténet iránt. Az előadás előtt és után a tanulók az iskolai foglalkozásokon részletesen megismerkedtek a nyelvművelő életútjával és Kettesnyelvünk című, Balázs Gézával közös kötetükön keresztül a mai magyar nyelvművelés humoros, elgondolkodtató kérdéseivel. Az előadás után a tanulók a Nyíregyházi Egyetemen is meglátogatták Dr. Minya Károlyt, ahol arról mesélt nekik milyen az élet a campuson, és a nyelvészi tudományos munkája mellett az egyetemi tanári munkájáról is mesélt, valamint bemutatta a Nyíregyházi Egyetem Tehetségpontja által koordinált tehetséggondozó lehetőségeket, középiskolások számára szóló szakmai versenyeket.

Következő alkalommal a Nyíregyházi Egyetemen Béres Tamás író várta tehetséges diákjainkat Megismerkedtek a Jelenkor Antológiával és a Csücskök című kötet darabjaival, ami annyira megihlette a diákokat, hogy a záró gálán négy tanuló közösen ebből adott elő részleteket.

A Nyíregyházi Egyetem tehetségpontjával való együttműködés két látogatás alkalmával is létrejött. Az első alkalommal a campust, a második alkalommal a könyvtárat tekintették meg a tanulók, és előadást hallhattak a tehetséggondozás lehetőségeiről.

A Móricz Zsigmond Színházban Nagyidai Gergő színművész fogadta a tehetségcsoportot. Gergő nagyon örült a fiatalokkal való közös munkának. Maga is meglepődött, hogy milyen gyorsan megtalálta a hangot ezzel a korosztállyal. Nagyon várta ezt a délutánt, mert tudta, hogy a legtöbb gyerek ezt az izgalmas, kulisszák mögé betekintést engedő együttlétet várja a legjobban. A felfedező út során a gyerekek megnézhették a szabászatot, a jelmez-, és kelléktárakat, a díszletezőt, bejárhatták a zsinórpadlásokat, a színpad mögötti előkészítő és várakozó helyiségeket, a hang és világítás stúdiókat. Kipróbálhatták a színpadi előadás valóságát a színházban. Nagyon váratlan és felkavaró érzés volt mindenki számára látni milyen közel a közönség, mennyire látni mit közvetít a nézők arca, viselkedése. A nagyon hosszú és fárasztó barangolás után stílusosan a színészbüfében pihent meg a csoport és beszélgettünk Gergővel és a betévedő színművészekkel, dolgozókkal. Nagyon szép délután és este volt, a színpadon felállított Helló Dolly díszleteinek bejárása után nagyon izgalmas volt, a tehetségcsoport több tagjának is az előadás megtekintése. A közös munka hozadéka, hogy egy nyári időszakban megrendezett színjátszótáborba Gergő meghívta az érdeklődőket, így ott a programtól függetlenül tudják folytatni a közös munkát. Közösen ünnepelt a csoport, mikor a színművész példakép megkapta a program lezárásának másnapján a Móricz-díjat és a Lipót-díjat, színművészi teljesítményéért és különleges elhivatottságáért, mivel  újzélandi nyelven kellett megszólalnia az egyik darabban, melynek próbafolyamatát is bemutatta a diákoknak. A csoport együtt gratulált neki, így ez a kapocs is nagyon erősre fonódott.

Majd a csoport a Retró Rádióba látogatott Gaál Tamás példaképünkhöz. Tamás is nagyon örült a lehetőségnek, és annak is hogy életének abban a szakaszában lehetett a diákokkal, mikor másképp kezdte szemlélni a gyerekek sorsát, mert ő maga, a látogatás idején már szinte kizárólag az apaság kérdésével tudott foglalkozni, hiszen utolsó hónapban lévő várandós feleségével első gyermekük érkezését várták. Ez meghatározta a diákokkal közös munkát, mert a rádiós feladatokról Tamás, a szülők megfelelő hozzáállásáról a diákok fogalmaztak meg sarkalatos gondolatokat. Természetesen a szakmaiság nem szenvedhetett csorbát, a gyerekek kipróbálhatták a stúdiózást, a hírolvasást, visszahallgathatták hangjukat a rádió hírblokkjának gumizenéjével. A látogatás annyira magával ragadta a diákok egy részét, hogy a gálára kisfilmet készítettek a rádiós életről.

A program utolsó eleme a projektzáró Tehetséggála volt. Ennek alapkoncepciója azt volt, hogy a diákok teljesen önállóan a megismert területek segítségével állítsanak össze egy gálát, ahol bemutatják a programban létrehozott alkotásaikat, vagy azokat a képességeiket, tudásukat, amit fejlesztett a tehetségprogram. Tanulságos volt számukra ez is, hiszen az előadói szándék különbözősége, a sok szöveg monotonitása megijesztette őket. Ügyes gondolatként belefűzték a zenei tehetség megjelenítését a gálába, így azok a tanulók, akik hangszeren játszanak, vagy szépen énekelnek jelentkezhettek ilyen produkciókkal is, valamint engedélyezték maguk között, hogy akik fotókat készítettek a helyszíneken vagy kisfilmet készítettek valamelyik látogatásról, azok vállalhatták ennek bemutatását is.

Két diák, Mátyus Levente (11.évf.) és Herczku Máté (7.évf.) vállalta a műsorvezető szerepét. Két diák kisfilmmel, kettő fotókkal készült, 4 hangszeres produkciót mutattak be a diákok, a többiek pedig nagyon izgalmas saját alkotások felolvasásával, vagy versek, próza interpretálásával mutatkoztak be. Még angol nyelven is hangzott el szavalat. Megszólaltatták a diákok dr. Minya Károly és Béres Tamás műveit is, de láthattak az érdeklődők színdarab részleteket is. A műsort egy kicsit személyessé tett Markos-Nádas katonaparódia zárta, fergeteges hangulatot teremtve a teremben.

Nagyon jó érzés volt saját költeményeket, novellákat, társadalomkritikákat hallgatni, és az is remek volt, hogy milyen komolyan vették a gyerekek a saját bemutatkozásukat. Hangzott el Istenes vers, de Lackfi János kortárs költeménye is.

A zárógálán a példaképek is tiszteletüket tették. Mikita Eszter újságíró megnyitójában azt hangsúlyozta, milyen jó, hogy vannak olyan gyerekek, akik felismerik, hogy van tehetségük valamiben és van elég szorgalmuk tenni azért, hogy megtalálják melyik területen szeretnének ezzel kezdeni valamit. Azt is elmondta, hogy megható és megtisztelő hogy a diákok mindezt a saját szabadidejükből teszik, és nagyon komolyan veszik, hogy ellátogassanak a példaképekhez, hogy felkészülten érkeznek és tudjanak kérdezni, őszintén érdeklődni egy-egy terület iránt. Mindenkit kért, hogy a jövőben is tegyen így és felajánlotta, hogy azokat, akik az ő területe iránt érdeklődnek szívesen fogad a szerkesztőségben. Felajánláshoz minden példakép csatlakozott.

A gála zárásaként Nagyidai Gergő színművész fogalmazta meg gondolatait. Kiemelte a diákok sokszínűségét, elhivatottságát, és azt, hogy sok előadáson átszűrődött a gyerekek személyisége, ami minden előadónál nagyon fontos. Örömmel vett részt a programban, és nagyon sokat adott neki, hogy a gyerekek ilyen őszintén érdeklődtek a munkája és személye iránt. Elmondta a gyerekeknek, hogy ennyi idős korában nagyon jó lett volna, ha ilyen tudatosan látja, hogy ő miben jó, és ha őt is így segítették volna, hogy tehetsége fejlődjön, kialakulhasson.

A program továbbélése:

Példaképeink szívesen mentorálják tovább a tehetségeket. Meghívott vendégeink, példaképeink tartják a kapcsolatot mentoráltjaikkal.

A TIT Jurányi Centrum Anyanyelvi Szakosztálya és a Nyíregyházi Egyetem Nyelvészeti Intézete meghívta a diákokat több nyelvészeti előadásra, jövő évi versenyre, valamint fogadják azokat a tanulókat ingyenes emelt szintű felkészítőre, akik a program részesei voltak.

Nagyidai Gergő meghívta egy színjátszó táborba azokat az érdeklődő diákokat, akik szívesen töltenek vele és más színésztanárokkal néhány napot a nyáron, illetve az ő vezetésével jövő évtől induló színjátszó tanodába is várja a diákokat.

Az önállóan elkészült alkotásokat megjelentetjük a gimnázium lapjában, a Kossuth-diákban, illetve szeretnénk elhelyezni on-line felületeken is tehetséges diákjaink alkotásait.

K.SZ.ZS.