PÉLDAKÉPEINK

A 2017/18. tanévben kiosztott díjak, jutalmak

KOSSUTH EMLÉKPLAKETT

példamutató magatartású és keresztyén lelkületű pedagógusnak

BÁNYAI GYÖRGYI tanárnő

KOSSUTH EMLÉKPLAKETT

kimagasló tanulmányi eredményű diáknak, aki versenyeken, kulturális rendezvényeken szerepelt és jó eredményeket ért el, példamutató magatartású és keresztyén lelkületű tanulónak

BIRÓ DÓRA 4/12. B osztályos tanuló

MORAVSZKY – DÍJ

evangélikus felekezetű, kimagasló tanulmányi eredményű, példamutató magatartású tanulónak

JÁVORI FÜLÖP 4/12.B osztályos tanuló

ZSOLNAI – DÍJ

a legjobb matematikus diáknak

FAZEKAS GERGELY 8/12. osztályos tanuló

BELOHORSZKY-DÍJ

a legjobb irodalmárnak

SZÁSZI ADÉL ÁGNES 8/12. osztályos tanuló

SZÉKELY MIKLÓS-DÍJ

kiemelkedő atlétikai teljesítményért

MOLNÁR BETTINA 8/12. osztályos tanuló

HADHÁZY DÍJ

a legjobb történésznek

RADÓCZI MIRTILL 8/12. osztályos tanuló

TANTESTÜLETI KITÜNTETÉS

kimagasló tanulmányi eredményért, iskolai szinten példamutató kulturális tevékenységért és versenyeredményekért

VASKÓ DÁNIEL ISTVÁN 8/12. osztályos tanuló

PALLAGI DÓRA 8/12. osztályos tanuló

SZIKORA EVELIN 4/12.C osztályos tanuló

DEÁK RICHÁRD 4/12. B osztályos tanuló

TÜRK ERIKA 4/12.A osztályos tanuló

KLEIN-FÉLE ÖSZTÖNDÍJ

előző évben végzett árva vagy félárva diáknak, aki főiskolán vagy egyetemen tanul tovább

ENDREFFY MÁRIA

MAKAY-ALAPÍTVÁNY DÍJA

a gimnáziumban előző tanévben végzett, jelenleg gépészmérnöki, fizikusi szakon vagy más szakon műszaki egyetemen tanuló hallgatónak

OLÁH ROLAND

CSIBÉSZKEDJÜNK!

Kedves Diákok!

Hallottatok már a CsibÉSZtúra internetes oldalról? Nemcsak kicsiknek, hanem nagyoknak is élvezetes időtöltést biztosít ez a lehetőség. Játékosan tudjátok a matematikát, földrajzot, biológiát, kémiát és fizikát tanulni korosztályotoknak megfelelően 1-8. osztályig. Van azonban kognitív (gondolkodási) képességet fejlesztő Agytorna is a lapon. Ha fejlesztésre jártok, kimondottan ajánlott ez a lehetőség. Tesztelhetitek és fejleszthetitek például a reakcióidőtöket, rövid távú emlékezeteteket, téri emlékezeteket, vagy akár a kombinációs készségeiteket.

Ez egy tehetségfejlesztő oldal, amellyel egyúttal a jobb jegyeket is megcélozhatjátok. Saját magatokat le tudjátok ellenőrizni, és nem a tankönyvet kell bújni, hanem  gépezhettek igazoltan otthon is. Nem szólhat a szülő, hogy elég a gyakorlásból most már!

Nincs más dolgotok, mint felkeresni a www.csibesztura.hu oldalt.

Kedvetekre válogathattok a 25 Agytornából és 500 feladványból. Jó szórakozást és fejlődést mindenkinek.!

VÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IFJÚSÁGI VERSENY

 1. április 12-én a Nyíregyházi Erdei Tornapályán szervezték a Városi Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyt. 24 iskola (12 általános és 12 középis­kola) vett részt a megmérettetésen. Iskolánkból a 8/9-ből Fodor Tamás, Hadászi Levente, Kenyeres Gergő, Serbán Zoltán versenyzett.

A felada­tok nagyon sokrétűek voltak (KRESZ, árvízvédelem, polgárvédelem, tűzvé­delem, elsősegély, környezetvédelem, életmentés, ügyességi, stb.), teszteket kellett kitölteni és gyakorlati feladato­kat végrehajtani.

A fiúk először voltak ilyen versenyen, nagyon élvezték és tisztesen helytálltak. A tűzoltóságtól külön jutal­mat kaptak. A verseny végén minden­kit vendégül láttak egy babgulyásra és fánkra.

MEGYEI KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KUPA

 1. április 12-én 3 tanulónk (Szunyogh Márk – személygépko­csi, Páter Milán – segédmotor, Varga Levente – kerékpár, mindhárman 8/12.) képviselte iskolánkat a Megyei Közleke­désbiztonsági Kupán.

A helyszín az örökösföldi Rutin Pálya volt. Először elméletben (KRESZ feladatsor), majd gyakorlat­ban (rutin pálya) mutatták be tudá­sukat. Ami most kevésnek bizonyult, mert helyezés nélkül tértünk haza. Viszont a szervezők üdítővel, cso­kival és egy pizzával jutalmazták részvételüket.

NEUMANN INFORMATIKAI KUPA KÜLÖNDÍJ

Április 4-én az iskolánk egy csapata rész vett a Neumann Informatikai Kupán. A versenyt az evangélikus iskolák számára szervezte az EPSZTI (Evangélikus Pedagógiai Intézet), a helyszín Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kara volt.

Izgalmas helyszín és izgalmas feladatok álltak a csapatok rendelkezésére. A Gólya Endre, Kiss Dániel, Vitális Mátyás és Szuchánszki Péter alkotta csapatnak a vándorkupát ugyan nem sikerült megszereznie, de az előfeladatra különdíjat kaptak.

A versenyt követően Dr. Iván Kristóf dékán tájékoztatót adott a molekuláris bionikus mérnökök képzéséről.

Az egyetem hivatalos tájékoztatója izgalmas szakot mutat be: „Az itt végzett hallgatók egyaránt otthonosan tudnak mozogni a természettudományok (matematika, fizika, kémia és biológia) valamint az informatika-elektronika világában is. Elhelyezkedhetnek a gyógyszeriparban, a bioprotézisek, a képalkotó berendezések (pl. fMRI, CT), illetve a bio- és nanotechnológia, valamint a rokon iparágak területén és más kapcsolódó területeken (környezet- és közegészség-védelem, ipari és természeti katasztrófavédelem, köz- és személyi biztonság, személyre szóló orvosi és gyógyszertechnológiák, stb.). Képesek lesznek nagyértékű berendezések készségszintű működtetésére az egészségügyi és ipari alkalmazásokban, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

A Molekuláris bionika mérnöki BSc képzés szerves folytatása az Info-bionika mérnöki MSc, illetve az Orvosi biotechnológia MSc.”

(https://itk.ppke.hu/felvetelizoknek/alapkepzesre-bsc-jelentkezoknek/molekularis-bionika-mernoki-bsc)

A program végén a diákok egy robotprogramozás titkaiba tekinthettek be.

Sok tapasztalatot, élményt szereztünk.

Nagy Miklós
szaktanár

SEMMELWEIS – EGÉSZSÉGVERSENY

Március 31-én Budapesten került meg­rendezésre a Semmelweis – egészségver­seny országos döntője. A versenyen 353 csapat indult, ahol iskolánk 12-es lány csapata 14. helyezést ért el. Csapattagok: Pallagi Dóra, Szőllősi Vivien, Puskás Eszter, Őry Katalin, Szikora Evelin.

A verseny egyik feladata volt a március 1-én megtartott egészségnap is.

Köszön­jük Kecskemétiné Szilvási Zsuzsa tanárnőnek, hogy segített az egészségnap megszer­vezésében, és Pethő Károly tanár úrnak, hogy elvitt bennünket a versenyre!

 

LÁTVÁNYOS KÉMIAI ÉS BIOLÓGIA KÍSÉRLETEK A TESTVÉRISKOLÁBAN

Március 22-én látványos kémiai és biológia kísérleteket mutattunk be az evangélikus általános iskola 2. osztályos tanulóinak.

Fehérné Molnár Marianna tanárnő három tanulót készített fel a kísérletek bemutatására, majd ezeket az általános iskolások számára érthető módon elma­gyarázták.

Molnár Péter és Barkó Lajos tanár úr a veszélyesebb kísérletek bemutatásával egészítette ki a rendhagyó órát.

KENGURU MATEMATIKAVERSENY

A Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen több tanuló is képviselte az iskolánkat márciusban, melynek kiemelkedő eredményei a megyei fordulóban:

Bálint Boglárka 4/9.A osztályos tanuló 8., Kotubej Valér 4/11.A osztályos tanuló 19. helyezést ért el.

Gratulálunk szép eredményükhöz!

„AZ ÚR ÉRKEZÉSE” ORSZÁGOS ÖKUMENIKUS SZAVALÓVERSENY

ÉS MAGYARTANÁRI ANKÉT

2018.04.20-21.

Idén több újdonságot is hozott a már negyedszázados „Az Úr érkezése” szavalóverseny. A formai keretek megtartásával, de új tematikával és magyartanári ankéttal kiegészülve vártuk a vendégeket a nyírségi homokon épült öreg alma materben. Az idei verseny szervezésének hátterét az Evangélikus Pedagógiai Intézet segítette.

A szokásoknak megfelelően az idén is kétnapos rendezvény pénteki elődöntőjén két verset hallgatott meg a szakavatott zsűri, míg a szombati döntősök közül kerültek ki a legjobbak. A zsűri elnöke Béres Tamás író volt, aki 2017-ben az Év Írója címet nyerte el kortárs ifjúsági novelláival. A zsűri másik két tagja Munkácsi Anita, a Móricz Zsigmond Színház színművésze és a Hátsó Színpad Alapítvány kuratóriumának elnöke, és Cserepes Csilla magyartanár, szakértő volt.

A téma ebben az évben a kortárs költészet volt. A kötelező szavalat Lackfi János egy szabadon választott költeménye, a szabadon választott téma egy a szavaló iskolájához kapcsolódó protestáns alkotó verse kellett, hogy legyen. A győztes Gáspárfalvi Dorka, az Aszódi Evangélikus Petőfi GimnáziumÁltalános Iskola és Kollégium tanulója lett Lackfi János Dühöngő című versével.

A második helyen a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI tanulója, Bucsku Balázs végzett Lackfi János A hajlékkészítés zsoltára című alkotásával.

A harmadik helyet pedig Kovács Fanni, az orosházi Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium tanulója szerezte meg Lackfi János Halottak a mosógépben című alkotásával.

A szavalóverseny szünetében a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium Non Nihil színjátszó körének előadását láthatták a nézők. A témához hűen Arany János Fülemile című alkotásának kortárs feldolgozását mutatták be a fiatal színjátszók.

Újdonságot jelentett még az Evangélikus Pedagógiai Intézet támogatásával szerveződő magyar nyelv és irodalom tantárgygondozói program beillesztése a versenynapba az elődöntő után rendezett magyartanári ankét formájában. Vitatémául a kortárs irodalom helye a tanteremben került terítékre. A vitafórumot dr. Karádi Zsolt főiskolai tanár indította, aki kettős szerepben volt jelen, hiszen kortárs alkotó és tanár is egyben, sőt a tanárképzésben tanítva történeti szempontból is látja a mindenkori kortárs kánon helyzetét.

A vitaindítót követően izgalmas és inspiráló gondolatok hangzottak el mind az alkotók, mind a tanárok oldaláról, és a vitát végigkövető diákok is szót kaptak. Felmerült, hogy van-e kortárs istenes költészet, illetve egyáltalán mi számít kortárs kánonnak? Van-e kortárs befogadás a klasszikusok ismerete nélkül? Az előadóművészet és a kortárs irodalom kérdése többször visszatérő gondolat volt, és fontos kérdésként merült még fel, hogy a kortárs darabok közvetítésében van-e szerepe a színháznak. A konklúzió nyilván sok esetben elmaradt, mert a kérdések túlmutattak a jelenlévők kompetenciáján. Azonban az egyértelmű volt a megszólalásokból, hogy a magyar és világirodalmi kortárs próza érdekli a fiatalokat, hajlandók olvasni, könyveket vásárolni. A kortárs költészet inkább irányítva jut el hozzájuk, de ha rátalálnak, szeretik, olvassák vagy „követik” a költőket akár közösségi oldalakon is, így élővé válik számukra.

A kortárs istenes költészet kérdésében egyetértettek a jelenlévők, hogy az istenes tematika szerteágazóan és folyamatosan jelen van, ám formájában egész más, mint a korábban ismert istenes versek, ezért az istenes költészet fogalma átalakulni látszik. A versenyen is elhangzó A hajékkészítés zsoltára című Lackfi-alkotás jó példa erre az egészen különleges, a hitet és Isten létét meg nem kérdőjelező, mégis polemizáló költészeti tematikára.

A döntő második napján, az eredményhirdetésre várva az élő irodalom szólalt meg: A Vörös Postakocsi folyóirat jubileumi számából olvastak fel az alkotók. Kováts Dénes, Béres Tamás, Karádi Zsolt, Kulin Borbála és Oláh András művei szólaltak meg a díszteremben.

A kétnapos versünnep a negyedszázados jubileumon a kortárs irodalom köré szerveződött. A rendezők elhatározták, hogy az elmúlt huszonöt év tapasztalataiból a jövő évi versenyre kiadvánnyal készülnek a résztvevők számára.

Szilvásiné Kecskeméti Zsuzsanna

igh., EPSZTI tantárgygondozó

IDEGENNYELVI TEHETSÉGGONDOZÁS

EGY ÚJABB ÉMÉNYEKKEL TELI HÉT A HOLLAND DIÁKOKKAL,

EZÚTTAL NYÍREGYHÁZÁN

2018. március 17-24. között láttuk vendégül a holland testvériskolánk 12 diákját Bányai Györgyi és Tolnai Zsuzsanna tanárnők szervezésében. A csereprogram első részére ősszel került sor Doetinchemben. Izgatottan készültünk a visszafogadásra és nagy szeretettel vártuk holland barátainkat az otthonainkban. Az időjárás nem fogadott minket a kegyeibe, hiszen március 18-ra félméteres úttorlaszokat épített a hó és a szél, a hőmérséklet jóval nulla fok alá csökkent, így a vasárnapi programunkat mindenképpen át kellett szervezni. A Sóstói Állatpark helyett bowlingozással és korcsolyázással töltöttük el a hétvégét.

Hétfőn aztán elkezdődtek az iskolai programok. Nagy meglepetést okozott a holland diákoknak az iskolánk műemlék jellegű épülete, mert a doetinchemi iskola új építésű, ők ahhoz vannak szokva. A nap során megtanítottunk nekik néhány magyar szót és kifejezést, majd a „Sárga bögre, görbe bögre”, valamint „A mama papagája nem a papa papagája” nyelvtörők és társaik kerültek terítékre. Jól szórakoztunk mindannyian… Az Evangélikus Nagytemplomban Dr. Kovács László Attila igazgató úr gyönyörű orgonajátékát is megcsodálhattuk.

A hét további programjai is igen színesek voltak. Részt vettünk sportfoglalkozáson Pócsikné tanárnő irányításával, Varga Valika tanárnő táncóráján a keringő alaplépéseit gyakoroltuk, de nagyon élveztük a húsvéti dekorációk készítését is Kézsmárki Ágnes tanárnő kézműves foglalkozásán. A holland diákok és tanárok magukkal vitték az elkészített húsvéti nyuszikat. A Városházára is ellátogattunk, ahol Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző úr mutatta be az épületet és az ott folyó munkát.

A projektet két kirándulás is színesítette. Kedden Lillafüredre utaztunk, ahol megcsodáltuk a cseppkőbarlangot és a vízesést. Hatalmas hócsatákat vívtunk: a vendégdiákok nem tudtak betelni a rengeteg hóval (Hollandiában csak ritkán hull a hó). A Diósgyőri várban pedig rengeteg fotót készítettünk. Csütörtökön Debrecenbe kirándultunk. A Debreceni Egyetemen megkerestük a holland tanszéket, majd sétát tettünk a Nagyerdő parkjában. A belvárosban ellátogattunk a Református Templomba, a tetejéről pompás kilátás nyílt a városra. A délután a „shoppingolásé” volt.

A hetet egy jó hangulatú búcsúvacsora zárta. A szülők jóvoltából finom falatokat kóstolhattunk, Lőrinc Sanyi anyukája pedig meglepett minket egy hatalmas tortával, rajta a holland és magyar zászlóval – a torta minden része ehető és nagyon finom volt!

Végül, de nem utolsó sorban, meg kell említenünk azt is, hogy a hét során angolul kommunikáltunk, egy idő után már a hibákra sem nagyon figyeltünk. Egyszerűen élveztük azt, hogy gátlások és feszengés nélkül szót értünk és jól érezzük magunkat. A hét valamennyi programját közösen éltük meg és nagyon örülünk ezeknek a szép élményeknek!

Készítette: Bocskai Eszter, Gagna Dániel és Somogyi Benedek 4/10A osztályos tanulók

 

HITTANVERSENY

A 7. – 8. osztályosok csapata az Északi Egyházkerületi Hittanverseny fordulóján 2018. március 23-án II. helyezést ért el. Így továbbjutottunk az országos versenyre.

A csapat tagjai:

Kurucz Panna, Paulon Panna Lili 8/7. osztályos, Bozorády Péter 8/8. osztályos tanulók.

Az országos versenyen 2018. április 7-én, szombaton  Budapesten megtartott döntőn  IV. helyezést értünk el.

Gratuláció illeti őket az igényes felkészülésért és a színvonalas szereplésért!

A Túróczi és a Kossuth csapata felkészítő tanáraikkal

 

FÖLDRAJZVERSENYEK – 2018

Az elmúlt hetekben iskolánk tanulói több földrajz versenyen is részt vettek:

 1. Jakucs László Országos Földrajz­verseny

(2 fős csapat) Tátrai Péter (8/11.), Szőllősi László( 8/11.) alkotta csapat a 33. helyet szerezte meg.

 1. Földgömb Országos Földrajzver­seny

(2 fős csapat) Szegedi Balázs (4/9.B) és a Pásztor Ádám( 4/9.B) csapat 78. helyen végzett.

Nagy Matthias (4/10.A) és a Lippai Tibor (8/9.o). csapat a 22. helyen vég­zett.

 1. Less Nándor Országos Földrajz­verseny

(egyéni) Zarándi Gabriella 8/8. osztá­lyos tanuló az országos döntőbe jutott! (Időpont április 20-21. Debrecen)

 1. Lóczy Lajos Országos Földrajz­verseny

A versenyen (egyéni) több tanuló is indult: Nagy Matthias (4/10.A), Nagy Márkó (4/10.B), Lippai Tibor (8/9), Nagy Tamás (4/9.B), Daru Márkó (4/9.B), Sze­gedi Balázs (4/9.B), Horváth Jázmin (4/9.B), Juhász József (4/9.B), Pinke Dominik (4/9.B).

A második fordulóba többen is beju­tottak:

Nagy Matthias (4/10.A), Nagy Márkó (4/10.B), Lippai Tibor (8/9), Nagy Tamás (4/9.B), Szegedi Balázs (4/9.B), Pinke Dominik (4/9.B).

Az országos döntőbe két tanulónk jutott: Nagy Matthias (4/10.A) és Nagy Márkó (4/10.B)!

A döntő időpontja és helyszíne: május 7-8-9., Kaposvár.

 1. Szirmai Országos Természettu­dományi és Természetvédelmi Ver­seny

(3 fős csapat) A Primayer Fanni, Puskás Patrik, Mándoki Zoltán (8/6-os) csapat az országos döntőbe jutott! A döntő május 11-én Miskolcon lesz.

KUTATÓ LESZEK EGY NAPRA

2018. február 22- én a Kutató leszek egy napra! című Nemzetközi Részecskefizikai Diákműhelyen vettem részt a 10., 11., 12. évfolyam néhány fizika orientációs tanulójával.

A program helyszíne Debrecenben az MTA Atommagkutató Intézet volt. Ezen kívül Magyarországon még két helyszínről kapcsolódtak be a programba. Délelőtt egy 3 órás előadást hallgattunk meg, Dr. Somogyi Gábor előadásában, amely a részecskefizikai kutatásokról, eredményekről szólt, középpontban a CERN (Európai Nukleáris Kutatási Szervezet) tevékenységével.

Megtekinthettük az ATOMKI-ban található új Tandetron laboratóriumban található részecskegyorsítót.

Ezután a diákműhely foglalkozások következtek, amely gyakorlat során részecskeütközéseket tanulmányoztunk. A gyakorlat célja volt, hogy a tanulók betekintést nyerjenek az aznapi CERN-i kuatatásokba, eredményeit értelmezni tudják: (Megállapították, mely események tartalmazhatnak W-, Z-, vagy Higgs-bozonokat. elkülönítették a W+ és W- bozon jelölteket, megkülönböztették az elektronokat és a müonokat tartalmazó bomlásokat.

Az esemény zárásaként du. 16 órától egy videokonferencián is részt vettünk, ahol a moderátorok a tanulók által küldött adatokat összesítették az összes helyszínről, majd értékelték.

Izgalmas nap volt.

Kizman Ágnes

MAGYARNYELVÉSIRODALOMSZAKMAI NAP

2018. január 31-én magyar nyelv és irodalom szakmai napot tartottak a Rózsák terei kollégiumban. Tantárgygondozóként a napot Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna szervezte. Gimnáziumunk munkaközösségét Magyar Krisztina képviselte.

A nap előadásai három téma köré csoportosultak: Lehetséges evangélikus tartalmak a magyar irodalom oktatásában című témában Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna, az érettségi változások kérdéseiben Cserepes Csilla szakértő adta elő prezentációját, a mai magyar nyelv művelésének kérdései témakörben dr.  habil Minya Károly PhD intézetigazgató főiskolai tanár tartott interaktív, élvezetes előadást.

A jó hangulatú szakmai nap és a találkozó nagyon sikeres is volt, az előadókat további előadásokra kérték fel.

 

KÁRPÁT-MEDENCEI KÖLCSEY SZÓNOKVERSENY

Sárospatakon rendezték meg a II. Kárpát-medencei Kölcsey Ferenc Szónokverseny egyik területi fordulóját 2017. november 2-án.  A tanulók előzetes feladatot kaptak: Kölcsey Ferenc beszéde alapján írniuk kellett egy szónoki beszédet a szólás szabadsága ügyében, és az első fordulóban ezt elmondani a zsűri előtt. A második fordulóban új témát kaptak, és rövid felkészülési idő alatt kialakítani véleményüket, az adott témában, és előadni. Iskolánkat három diák képviselte ezen a versenyen:

Szabó Jázmin (4/10.A), Ádám-Veress Laura (4/12.B) és Deák Richárd (4612.B).

Közülük ketten bejutottak az országos döntőbe:

Deák Richárd III. helyezést, Ádám-Veress Laura II. helyezést ért el. Szabó Jázmin különdíjat kapott.

Vácott rendezték meg az országos döntőt 2018. január 13-án a város impozáns épületében, a Városházán. Tizenhét versenyző érkezett határon innen és túlról: Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és a Vajdaságból a területi versenyek után. Az előzetes feladat Kölcsey Ferenc Az örökválság ügyében mondott beszéde alapján írott szónoklat előadása volt. Ezután a versenyzőket elkülönítették egymástól és a nézőktől egy másik teremben, és következett a második forduló. Minden versenyző ugyanazt az új témát kapta, melyet kb. 10perc alatt dolgozhattak ki, felvázolhatták a beszéd gondolatmenetét, és a zsűri előtt az eredeti helyszínen kellett előadniuk a szónoklatot. Minden versenyző megállta a helyét, ahogy a zsűri egyik tagja fogalmazott: „Sziporkáztatok valamennyien!”

Az értékeléskor a zsűri kifejezte elismerését a versenyzők magas színvonalú teljesítménye iránt, s ezt meg is érdemelték a diákok. Olyan tájékozottságról, műveltségről, tehetségről kaphattunk mindnyájan képet, amit ma ritkán tapasztalhatunk meg tizenéves vagy akár felnőtt, érett emberek körében.

Ádám-Veress Laura a III. helyezést érte el.

Gratulálunk minden díjazottnak!

Ács Lászlóné

szaktanár

ÖKO-DIÁKBARLANG

Gimnáziumunk 2018. január 1-től újra infrastrukturális beruházásba és természettudományos területen oktatási fejlesztésbe kezd.

A gimnázium természettudományos tagozata nagy sikerrel működik, választható fizika, kémia, biológia, fölrajz emelt szintű oktatási területtel. Hogy a négy terület a lehető legmagasabb képzést tudja nyújtani, a gimnázium B épületének legfelső emeletén a legmodernebb technikával felszerelt digitális laboratórium-rendszert hozzuk létre.

Az épületszint termeit összenyitva, egy biológia – kémia és egy fizika – földrajz oktatásra alkalmas laboratóriumot alakítunk ki, előkészítővel, szertárral együtt. Mindkét laboratórium digitális eszközökkel, érintőpaneles smartboard-dal felszerelt oktatási egység lesz.

A laborokhoz kapcsolódni fognak a korábbi környezetvédelmi beruházások mérőberendezései, így egy teljes digitális öko-laboratórium fog a diákok rendelkezésére állni, amit öko-diákbarlang néven a jövő év szeptemberében érkező természettudományos képzésben részt vevő diákok már birtokukba vehetnek.

A módszertani fejlesztés a természettudományi képzésben úgy újul meg, hogy a tantervi tananyag mellett informális és non formális tanulási formákat csatolnak a pedagógusok a tanórai munkába, illetve a tantermen kívüli oktatási formákba. Kísérleti munkacsoportok, terepgyakorlatok, önképző formák, természettudományos honlaphoz kapcsolódó tartalomtöltés fogják támogatni a munkát.

A fejlesztés finanszírozását több párhuzamosan futó pályázat fedezi. Ez teszi lehetővé azt is, hogy országos hálózatba kapcsoljuk a létrejövő tananyagtartalmakat, így a fejlesztések során más természettudományos képzést folytató iskolákkal is összekapcsolódik a gimnázium, a Reál tudásfeltöltés 500 programban, melyben Bonyháddal, Sopronnal, Miskolccal dolgoznak majd tanulóink és tanár kollégáink közösen.

Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna

igazgatóhelyettes

AZ EMBERALKOTTA ANYAG – A XXI. SZÁZAD ANYAGA

-A Magyar Műanyagipari Szövetség konferenciája-

 1. december 08.

A Magyar Tudományos Akadémián hatodik alkalommal rendezték meg „Az ember alkotta anyag – a XXI. század anyaga” című konferenciát, amelyen 3 érdeklődő tanulóval (Berecz Zsolt, Labbancz Lőrinc és Mátyus Levente) vettem részt.

A konferencia célja a polimerekkel kapcsolatos ismeretterjesztés a jövő műanyagipari szakemberei számára. A központi téma ebben a tanévben az automatizálás és robotizáció volt. A szakág iránt érdeklődő, továbbtanulás előtt álló középiskolás diákokat tájékozatták a műanyagipar fejlődési irányairól, a társadalom szerepéről a fenntartható fejlődésben, s ezen értékes anyag megbecsüléséről, amely az emberiség életminőségének javításában kulcsszerepet játszik.

Prof. Dr. Bokor József akadémikus, az MTA alelnöke nyitotta meg a konferenciát, ezután 5 izgalmas előadást hallgattunk meg, melyeknek témája:

 • Ipari forradalmak a műanyagiparban
 • Az okos eszközök és az internet forradalma
 • Ember-robot kapcsolat: A gyógyítás forradalma
 • A közlekedés forradalma: Önvezető autók
 • Műanyag termékek gyártásának forradalma: Prototípustól a késztermékig

A konferenciába egy EventScreen nevű telefonos alkalmazás segítségével a meghívott diákok és mi tanárok is bekapcsolódhattunk, szavazásokon vehettünk részt.

Az előadások után a MTA díszterme előtti aulában robotokat, polimereket, 3D nyomtatót és HoloLens-t mutattak be, és természetesen itt lehetett beszélgetni a konferencián résztvevő előadókkal is.

A rendezvény egy kis álló fogadással zárult.

A tanulóink nagy érdeklődést tanúsítottak a téma iránt, köszönjük, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy erre a rendezvényre ellátogassunk

Kizman Ágnes

PÉCHY BLANKA EMLÉKNAP

Iskolánk anyanyelvi szakkörének tagjai 2017. december 2-án Budapesten a Gundel Károly Szakképző Iskolában vettek részt a 29. Péchy Blanka emléknapon, ami országos találkozó és verseny is egyben. Az ünnepi műsor keretein belül megemlékeztünk Péchy Blankáról és Deme Lászlóról, akik a magyar nyelvművelő mozgalom elindítói voltak. A kulturált, tartalmas és helyes beszéd igénye mindenkiben ott él, aki ehhez a mozgalomhoz csatlakozik, és maga is hozzá akar tenni valamit a mozgalom munkájához. Ezért veszünk mi is részt minden évben ezen a találkozón, s a felkészülés során a helyes hangsúlyozás elsajátítása mellett anyanyelvünk szépségével, gazdagságával is megismerkedhetnek a diákok. Ezeket az ismereteket fel is használhatják a nap során, hiszen a megemlékezés után több kategóriában is versenyezhetnek a diákok előzetes nevezés alapján. Mi a nyelvi játékok négyfős csapatversenyben vettünk részt. Versenyzők: Szabó Jázmin (4/10.A), Fehér Anett ( 4/9.D ), Lippai Tibor (8/9.) és Foki Áron (8/11.) tanulók.

Tizennégy csapat indult, mi a 4. helyet szereztük meg.

Nagyon jó hangulatú, tartalmas napot töltöttünk el az anyanyelvi rendezvényen.

Ács Lászlóné

szaktanár

CURIE-VERSENY

A Curie-verseny területi döntőjén a 7. évfolyam két csapata szerzett helyezést, II. helyet (Hulvej Nóra, Juhász, Nóra, Kormos Csenge) illetve III. helyet (Kecskeméti Lilla, Kurucz Panna) hoztak el.

Köszönjük a fel­készítést Erdei-Sándor Tímeának!

ISKOLAI HELYESÍRÁSI VERSENY

Homoródi Antalné szervezésében zaj­lott az iskolai helyesírási verseny, gratulá­lunk a helyezetteknek!

5-6. évfolyam:

 1. Molnár Lili 8/6. (NYEKLG)
 2. Dobránszky Dalma 5.o. (Túróczy Zoltán Általános Iskola)

III. Csizmadia Noémi 8/6. (NYEKLG)

7-8. évfolyam

 1. Trencsényi Rózsa 8/8. (NYEKLG)
 2. Papp Bálint 8/8. (NYEKLG)

III. Bodnár Viktória 8/8. (NYEKLG)

MATEKVERSENY

A Túróczi Zoltán Általános Iskola matematikaversenyén az alábbi eredmények születtek:

 1. évf.

III. helyezett Primayer Fanni

 1. évfolyam
 2. helyezett Juhász Nóra,
 3. helyezett Kecskeméti Lilla Hanna,

III. helyezett Kurucz Panna

 1. évfolyam
 2. helyezett Bodnár Viktória,
 3. helyezett Zarándi Gabriella

Gratulálunk a diákoknak, köszönjük Nagyházi Zsuzsa, Dr. Túróczi Richárdné  és Juhász Tamás tanárok munkáját!

KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA (B33):

Az „A” csapat a csoportjában 3. helye­zést ért el (Viski Máté, Joó Attila, Szőllősi Csaba), a  „B” csapat pedig csoportjában 2. helyezett lett. (Papp Kornél, Nagy Balázs, Marosi Darrel, Varga Dániel.)

PING-PONG TEHETSÉG KERESTETETT!

A házi ping-pong bajnokságon 28 induló diák között 3 kategóriában hirdet­tünk eredményt: lányok, alsós fiúk és felsős fiúk.

Minden induló emlékplakettet, az első három helyezett érmet, a bajnokok pedig ván­dorserleget vihettek haza.

Lányok

1.Erdei Anasztázia 4/11A

2.Dinó Boglárka 4/11 A

3.Ragó Zsanett 4/11A

Alsós fiúk

1.Rónai Dávid 8/7

2.Barcsik Barnabás 8/8

3.Papp Kornél 8/7

Felsős fiúk

1.Lőrinc Sándor 4/10 C

2.Flórián László 8/10

3.Daru Márkó 4/9 B

ALKOTÓ DIÁKOK – EVANGÉLIKUS HITTANOSOK ADVENTI MUNKÁI

8/7. osztály

Paulon Panna készítette

Kecskeméti Lilla Hanna és Kurucz Panna készítették

Kurucz Panna munkája

Hevesi Boglárka munkája

Barna Dorina munkája

Bánhegyi-Zsidó Emma készítette

8(8. osztályosok készítették

Mató Dávid 8/9. osztályos tanuló munkája

Molnár Kevin 4/9.D. osztályos tanuló munkája

Molnár Kevin 4/9.D. osztályos tanuló készítette

Hittanár: Bozorády

ALKOTÓ DIÁKOK – HANGOS GONDOLAT

Színes szikra, tündöklő csillag,

Kinyílt bimbó, édes illat.

Láthatatlan fegyver, súlyos lánc,

Elfeledett otthon, lángokba borult fák.

Gazdag mező, mámoros bor,

Épülő világ, fejlődő kor.

Megromlott lelkek, kocsonyás elme,

Elkényeztetett nyáj, vakon vonuló sereg.

„Emeld nemzeted! Ez legyen törvényed.”

Gondolatod nemes s helyes, bölcs, egyben kegyes.

Változás még sincs, szavadat az idő koptatta.

Léted csupán apró szikra volt eme zúgó folyamban.

Kicsiny fény, mégis tiszta és becses.

Hanyatló nép nem érdemli figyelmedet!

Értékeljük az értéktelent, s eldobjuk, mi valós,

Vágyunk a jóra, és játsszuk a ’mindenhatót’.

Te láttad a jövőt, élted a múltat,

Gondolatod célt, irányt mutat.

Szemünk mohon kutatja az értelmet!

Sajnos téged már senki nem kérdezhet…

A vers Szőllősi Krisztina tanulónak a Bessenyei Társaság pályázatára készített pályaműve.

Az alkotó könyvjutalomban részesült és felolvashatta versét a Bessenyei – Társa­ság rendezvényén.

A mű megjelenik a társaság évkönyvében, a Bessenyei Alma­nachban.

Alkotó kedvéhez és sikeréhez szívből gratulálunk!

BESSENYEI-PÁLYÁZAT

A Bessenyei Társaság 2017-2018-ban ünnepli Bessenyei György születésének 270, a Bessenyei Kör megalakulásának 120 és a Bessenyei Társaság 30 éves évfordulóját.

Ebből az alkalomból pályázatot hirdettek középiskolások számára a következő témakörben:

Bessenyei György aktualitása a XXI: században.

A pályázók választhattak hagyományos, írásban megfogalmazott művet (pl. esszé, novella), vagy készíthettek filmet, prezentációt is. A megyéből több alkotás is érkezett. Iskolánkból hárman pályáztak: Szőllősi Krisztina ( 4/12.B) verset, Szabó Jázmin (4/10.A) elbeszélést írt, Deák Richárd pedig prezentációt készített.

Mivel minden pályamű magas színvonalú lett, és szinte mindenki más műfajban alkotott, ezért a zsűri nem rangsorolta a benyújtott műveket, hanem mindenkit egyformán jutalmazott, és biztosította a publikálás, ill. az előadás lehetőségét. Így diákjaink közül a Bessenyei Almanach 2017-es kiadásában megjelentetik Szőllősi Krisztina versét és Szabó Jázmin elbeszélését, Deák Richárd pedig a Bessenyei Társaság György napi ünnepi ülésén 2018. április 24-én adhatja elő prezentációját.

Az eredményhirdetésre november 17-én került sor, amikor a hármas jubileum alkalmából emlékülést rendeztek Bessenyei György életművével kapcsolatosan. Az előadók között Bessenyei Balázs is szerepelt, aki nemcsak a magyar nyelvújítás elindítójára emlékezett, hanem a családról szóló, számos érdekes, eddig nem ismert ténnyel ismertette meg a közönséget. Számunkra nagyon felemelő érzés volt, hogy találkozhattunk a Bessenyei család leszármazottaival, akik ellátogattak erre az ünnepségre.

Az emlékülést követően Bessenyei György szobránál katonai tiszteletadás mellett nagyszabású koszorúzási ünnepséget rendeztek, melyen számos intézmény, szervezet képviseltette magát, így a mi iskolánk is. A rendezvényen jelen lévő palotaőrök testőr Bessenyei emléke előtt tisztelegtek, a családtagok, a város és a megye képviselői a magyar irodalom és kultúra kiemelkedő alakja előtt hajtottak fejet.

Az ünnepség méltósága kifejezte a tisztelet mellett mindnyájunk háláját is, és azt az eltökélt szándékot, hogy Bessenyei György életművét folytatnunk kell.

Ács Lászlóné

szaktanár

 

BÁN ISTVÁN – ÖSZTÖNDÍJ

Ebben a tanévben Kósa Iván 4/12. c osztályos tanuló nyerte a Bán István ösz­töndíjat.

Szívből gratulálunk! További eredményeket, sok sikert kívánunk!

 

KOSSUTHOS LEVELEZŐS VERSENY

„A tehetség univerzális adottság. De rengeteg bátorság kell ahhoz, hogy éljünk vele: merj a legjobb lenni!” (Paulo Coelho)

Csaknem húsz éve, hogy a 90-es évek végén útjára indult a kossuthos levelezős verseny. Az első években még csak a negyedik osztályosokat hívtuk versenyezni, a hatodikosok, hetedikesek és nyolcadikosok néhány évvel később csatlakoztak a megmérettetéshez. Nem csupán a korosztály, hanem a tantárgyak köre is fokozatosan bővült. Az első évben csupán magyarból mérhették össze tudásukat a tanulók, a második évben rajz és természetismeret tantárgyakkal egészült ki a felhívás.

Az idei tanévben 37 iskola 507 hetedikes és nyolcadikos diákja 8 tantárgyból vállalta a kihívást. Három fordulóban versenyeztek az általános iskolások. Az első forduló feladataihoz segítséget is használhattak a tanulók: szakkönyvekben vagy akár az interneten is végezhettek kutatómunkát. A második fordulót a megye minden diákja ugyanabban az időpontban írta tanári felügyelet mellett. Ekkor már csak a saját tudásukra támaszkodhattak a versenyzők. Az első két forduló eredményei alapján hívtuk be a döntőre a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó diákokat.

Sokat változott az évek alatt a verseny lebonyolítása is. Az utóbbi években olyan sok diák vállalja a megmérettetést, hogy a döntő napján a versenyzők megtöltik az iskolát, s a kossuthos diákok számára nincsen tanítás. A verseny szervezői, Harsányi Ildikó és Homoródi Antalné már több éve ügyelnek, hogy minden gördülékenyen folyjon a verseny ideje alatt, de a feladatlapok összeállításában, javításában és a döntő lebonyolításában az egész tantestület részt vesz. Mindhárom forduló koordinátora Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna, igazgatóhelyettes.

Január 29-én 337 tanuló érkezett iskolánkba a döntőre, hogy megoldják a harmadik forduló feladatlapjait. A sokoldalú diákok több tantárgyból is neveztek. Amíg a tanárok a feladatlapokat javították, addig a vendégdiákok különböző programok közül választhattak: kézműves foglalkozás, robotika, fizikai kísérletek, laborgyakorlat, táncház, falmászás, floor ball. A díjkiosztáson a hetedikeseket és a nyolcadikosokat külön értékeltük. Minden tantárgyból a tíz legjobb eredményt elérő diákot jutalmaztuk oklevéllel, az első három helyezett érmet és jutalomkönyvet vihetett haza, illetve megszerezte azt a jogot, hogy gimnáziumunkban mentesül a felvételi követelménye alól.

Levelezős versenyünket minden évben lelkesen indítjuk el, hiszen a megye tehetséges diákjainak kívánunk lehetőséget biztosítani arra, hogy tudásukat megmutathassák illetve fejleszthessék. Külön öröm számunkra, hogy a versenyzők közül nem eggyel a következő évben kilencedikes diákként is találkozunk.

Homoródi Antalné

IDEGENNYELVI TEHETSÉGGONDOZÁS

HOLLANDIAI ÉLMÉNYEK

A tanév elején ősszel, egy olyan lehetőséget kaptak a Kossuth Lajos Gimnázium tanulói, hogy részt vehetnek egy cserediák programban, ahol ellátogathatnak a külföldi testvériskolába.

Tizenkét diák vehetett részt ebben. Jómagam az egyik matekóra kellős közepén kaptam az információt és másnap már rögtön fel is írtam magam a jelentkezési lapra. Feltételként csak annyi volt megszabva, hogy márciusban vissza tudjuk őket fogadni, meg természetesen az angol nyelvtudás.

Mivel mindenki külön családnál volt elszállásolva, ezért kaptunk arra lehetőséget, hogy indulás előtt egy-két héttel felvegyük a kapcsolatot a saját „twin”-jeinkkel, ami valakiből pozitív, valakiből negatív érzéseket hozott ki. Már itt feltűnt az első érdekesség, különbség, ugyanis ők nem a mi általunk kedvelt messengert használják az internetes távkapcsolat fenntartására, hanem a What’s up –ot.

Az indulásunk első napján mindenki arcán észrevehető volt, hogy ki kapott szimpatikus cserediákot és ki nem. Igazából ez volt a legizgalmasabb nap, mivel itt ismerkedtünk meg és itt láttuk meg először az ottani kultúrát, embereket. Ezt az ismerkedést egy 2 és félórás kocsiút indította Arnhemből Doetinchembe.

Az egész heti programot elég nehéz összezsúfolni és sokkal jobb, ha ezt mindenki saját maga tapasztalja meg, de annyit elmondok, hogy be volt táblázva az egész hetünk izgalmas feladatokkal.

Nagyon várom a visszafogadást, és megpróbálok minél több izgalmas programot kitalálni.

Pinte Bálint 4/10.C

EVANGÉLIKUS KORÁLÉNEKLÉSI VERSENY

Albertirsán a Roszik Mihály Általános Iskolában ebben az évben is megrendezték a korál-éneklési versenyt október 21-én. Az evangé­likus énekeskönyvből kijelölt énekeket, korálokat kellett előadni szólóban hangszeres kíséret nélkül.

Iskolánkat három diák képviselte: Primayer Fanni 8/6. ,Szabó Cintia 4/9.D és Jávori Teofil 4/9..A osztályos tanulók.

Mind a hárman színvonal­asan szerepeltek. Jávori Teofil a II. helyezést ért el.

Ács Lászlóné

szaktanár

FIZIKUS NAPOK A KOSSUTHBAN

Interjú két fizikussal: Tóth Diána tanárnővel és Fazekas Gergő tanulóval

A gimnázium életében hatodik alka­lommal emlékeztünk Szalay Sándorra, az atomfizikusra, a hazai atommag-kutatás megteremtőjére, aki ebben az iskolaépületben nagyszerű tanárok által vezetve tanulhatta a tudomá­nyok alapjait. A fizikát éppen édes­apjától tanulta, aki szinte a semmiből nagyszerű szemléltető, kísérletező eszközöket hozott létre és mintegy játszva tanította a fizikát.

– Kedves Tanárnő, hogyan lett az emlék­nap főszervezője?

– Az iskolavezetőség kérésének eleget téve kaptam, megörököltem ezt a fel­adatot, a korábbi segítő, társszer­vező pozícióból főszervezővé lettem. Kihívásnak tekintem ezt a feladatot és igyekszem minél tartalmasabbá, érdekesebbé tenni ezt a két napot. Nagyban segíti a munkámat, hogy a természettudományos munkakö­zösség minden tagjára számíthatok a feladatok megoldását illetően. A szervezésen kívül az iskolánk tanu­lóinak felkészítését is támogatom, amely feladatban kolléganőim, Kizman Ágnes és Dr. Tarnóczyné Dankó Ildikó tanárnő voltak segítségemre.

– Van-e komolyabb különbség a váltakozó megemlékezési formák között, vagyis amikor „csak” emlék­nap, illetve amikor verseny és emléknap a Szalay Sándorra való emlékezés?

– Természetesen van különbség, de leginkább, azt emelném ki, hogy míg az emléknap az iskolánk diákjainak ad többletet fizikából, addig a verseny az evangélikus iskolák diákjainak egyfaj­ta megmérettetése. A verseny szer­vezése komolyabb feladatok elé állít, hiszen a feladatok összeállítását, az előadók, a zsűri felkérését is magába foglalja. Amikor szűkebb körben, isko­lánk tanulói, tanárai és a meghívott vendégelőadók emlékeznek, akkor több idő jut Szalay Sándor emléké­nek felidézésére, nemcsak a tudósra, de gondolkodására, világlátására is emlékezünk. Bensőségesebb ez az ünnep és izgalmasabb a versennyel egybekötött másik ünnep. Mindket­tőnek megvan a szerepe és a jelen­tősége, mindkettő méltó emlékezés a tudósra és kiemelt lehetőség a jövő tudóspalántáinak megismerkedni a fizika, a természettudományok nagy­szerűségével.

– Általában hogyan épülnek fel ezek a napok?

– A fizika tudománya nagyon széles tárházzal rendelkezik, éppen ezért nagyon nehéz kiragadni egy-egy témát. A kutató, a tudós mindig mindent tudni szeretne, így van ez a tanárral is és az érdeklődő diákkal is.

Mégis egy konkrét, szűkebb témát kell megadni az emléknapokon és a versenyeken is, mert arra készülni kell, és azt a témát szeretnénk minél sokoldalúbban és minél mélyebben megismerni, megismertetni. A nap témájának kijelölése fontos feladat. Ilyenkor a fizika szakos tanárok, a fizika orientációs tanulók törik a fejü­ket, ötletelnek, majd döntenek.

Az idén a „FIZIKA A MŰVÉSZETEK­BEN” címmel szerveztük az emlék­napot. Nagyon változatos témákban születtek előadások és kísérletek: filmművészet, nyomdászat, fotózás, zene, gasztronómia, építészet.

 • A Faraday kalitka, amit a Varázsló­tanonc c. film ihletett (Simon Lili Nóra, Ripszki Krisztián, Légrádi László, Juhász József)
 • A nyomtatás története (Szabó Jázmin) (Gutenbergtől napjain­kig)
 • Fotózás (Bíró Dóra) – a fénytan oldaláról
 • Üveggyártás (Deák Richárd)
 • Jákob lajtorjája (Fazekas Gergely, Vaskó Dániel) – a Biblia – mint forrás – alapján egy fizikai kísér­let a magasfeszültségű áram és a plazma kölcsönhatása) magya­rázatát keresték.
 • A zene fizikája (Szűcs Bernadett, Sónyák Réka, Fekete Vivien)
 • Konyhaművészet és fizika (Berecz Zsolt)
 • Építészet és fizika
 • A papírsárkány-készítés művésze­te, filozófiája és története

E két utóbbi előadást az evangélikus általános iskola egy-egy tanulója készí­tette és prezentálta nagy sikerrel.

A programot színesítette Stonawski Tamás festőművész és fizikatanár (jó párosítás!) mini tárlata, illetve Bíró Dóra fotókiállítása. Az előadások közül az „Aranymetszés a művésze­tekben” nagy sikert aratott.

Érdeklődést keltett a BME villa­mosmérnöki karról tartott pályaori­entációs előadása. Ezt követően volt diákjaink – akik fizikából is érettségiz­tek – beszámolóit hallhattuk. Példát mutatva ezzel iskolánk tanulói szá­mára a fizika érettségi fontosságáról, hasznosságáról a továbbtanulásban és a munka világában egyaránt. Visszajött Gyurkó Balázs, aki villamos­mérnökként végzett, és arról számolt be, hogy saját cégeiben a minden­napokban mit csinál. Berki Zsófia gyógytornász, aki jelenleg egyetemi szakdolgozatát írja, melynek közép­pontjában a fizika áll: Milyen esélye van az újjáélesztésnek, milyen erő szükséges a hatékony újjáélesztéshez. Borvíz Zsuzsanna, nukleáris analiti­kus, aki sugárterápiával, radiológiával foglalkozik, szintén MSC hallgató és tanulmányai középpontjában áll a fizika.

Nádasi Zoltán informatika szakon végzett, hajdan fizika érettségit tett, mely nagyon jó emlékként maradt meg benne. Nádasi Gábor a BME ipari formatervező szakán végzett, szintén jó szolgálatot tett a kossuthos fizika érettségi.

– Kedves Gergő! Az emléknap és verseny immár rendszeres résztve­vőjeként miben látod a rendezvény jelentőségét?

A Kossuthban töltött évek alatt fizika orientációs tanulóként minden fizikus emléknapon és versenyen részt vettem. Mindig izgalmas feladatnak találtam a versenyre való felkészülé­seket. Egy kicsit kutatókká váltunk a feladat kihívásának megfelelően.

Jó volt együtt dolgozni tanárnővel, a többi diákelőadóval, a vendégek­kel.

Jó volt, hogy az egész iskolát meg­mozgatta, megmutathattuk, hogy mit és miért tanulunk fizika fakultáción vagy orientáción, és ezek mennyire szorosan kapcsolódnak a mindennapi életünkhöz.

– Kedves Tanárnő, visszatekintve a korábbi évekre, milyen „hasz­not”, eredményeket hoznak ezek a napok?

– Nagy élmény egy pedagógusnak, hogy látja a saját tanulóinak fejlődé­sét. Jó érzés a többi tanuló vagy a vendégek kedves visszajelzése. Sőt, a pedagógus is tanul és erőt merít az ilyen, nem hagyományos iskolai tevékenységekből.

– Köszönöm az interjút!

Pinténé Kosina Judit

TP-koordinátor

Tehetségkonferencia

Szarvas, 2017. szeptember 22-23.

„Egyedülálló hangszer vagy Isten kezében.

Engedd, hogy a lélek által megszólaljon benned az üzenet, amelyet rajtad keresztül szeretne közölni az Úr.”

A Magyar Tehetséggondozó Társaság 28. Országos Konferenciáján Simon András idézetével is köszöntötte a tanácskozás vendégeit Gáncs Péter, a Magyar Evangélikus Egyház elnök – püs­pöke.

Vendéglátónk a Benka Gyula Evan­gélikus Általános Iskola és tehetség­műhelye volt.

A rendezvény előadói között üdvözöl­hettük prof. F.J. Mönks European Council for High Ability (ECHA) elnökét, a tehet­séggondozás szaktekintélyét.

A MATEHETSZ vezetői és egyetemi oktatók tartottak előadásokat a tehet­ségtámogatás magyarországi és európai lehetőségeiről, a jövőről, a tehetségne­velés mentálhigiénés vonatkozásairól, a pedagógusok stressz kezeléséről, mind­annyiunk felelősségéről a tehetségek támogatásában.

A rendezvény második napján a középiskolai szekció előadásai és műhelybeszélge­tései megerősítettek bennünket eddigi törekvéseinkben és információkat, ötle­teket adtak, melyeket hazahoztunk saját iskolai tehetségpontunk fejlesztésére, színesítésére.

Pinténé Kosina Judit

könyvtárostanár,

az iskolai TP koordinátora