Munkatársaink

Vezetőség:
Babicz Gyöngyi Ilona
IGAZGATÓ, francia nyelv
Fogadóóra: Szerda 3. óra, valamint előre egyeztetett időpontban a 42/410-032-es telefonszámon
Homoródi Antalné
NEVELÉSI IGAZGATÓHELYETTES, magyar nyelv és irodalom, könyvtár
Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban a 42/410-031-es telefonszámon
Rubóczki Béla
OKTATÁSI IGAZGATÓHELYETTES, informatika, testnevelés, angol nyelv
Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban a 42/410-031-es telefonszámon
Bozorády Ildikó
ISKOLALELKÉSZ, evangélikus hittan
Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban a 42/410-031-es telefonszámon
Tanáraink:
Ballyné Fazekas Judit
történelem, német nyelv
Fogadóóra: Kedd 2. óra
Bányai Györgyi
angol nyelv, történelem
Fogadóóra: Hétfő 7. óra
Barta Imre
testnevelés
Fogadóóra: Kedd 1. óra
Bozorády Zsuzsanna
evangélikus hittan
Fogadóóra: Csütörtök 2. óra
Buss Kornélia
olasz nyelv, logopédia
Fogaóóra: Kedd 4. óra
Dobos-Cserfalvi Csilla
matematika, történelem
Fogadóóra: Péntek 2. óra
Dohos-Gazdag Rita
biológia, földrajz
Fogadóóra: Csütörtök 4. óra
Dr. Dezsőné Majoros Lilla Klára
angol nyelv, történelem
Fogadóóra: Kedd 2. óra
Dr. Dráviczki Sándorné
német nyelv
Fogadóóra: Péntek 4. óra
Dr. Oroszné Herczeg Anna
olasz nyelv, német nyelv, orosz nyelv
Fogadóóra: Hétfő 6. óra
Dr. Tarnóczi Richárdné Dankó Ildikó
matematika, fizika
Fogadóóra: Péntek 2. óra
Dr. Vincze Katalin
német nyelv, történelem
Fogadóóra: Péntek 5. óra
Erdei-Sándor Tímea
földrajz, biológia
Fogadóóra: Szerda 3. óra
Fehérné Molnár Marianna
kémia, biológia
Fogadóóra: Hétfő 3. óra
Haizer Tiborné
magyar nyelv és irodalom, német nyelv, orosz nyelv
Fogadóóra: Kedd 3. óra
Harascsákné Papp Andrea
magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv
Fogadóóra: Hétfő 6. óra
Haraszti Adél
magyarnyelv és irodalom, társadalomismeret, rajz és vizuális kultúra, logopédia
Fogadóóra: Szerda 6. óra
Harsányi Ildikó
matematika, kémia
Fogadóóra: Kedd 4. óra
Juhász Attila
informatika
Fogadóóra: Hétfő 4. óra
Juhász Péter
informatika, matematika, testnevelés
Fogadóóra: Hétfő 5. óra
Juhász Tamás
matematika, informatika
Fogadóóra: Csütörtök 2. óra
Kézsmárki Ágnes
történelem, rajz és vizuális kultúra
Fogadóóra: Szerda 4. óra
Kiss Sándor
földrajz, angol nyelv
Fogadóóra: Péntek 8. óra
Lázár Katalin
magyar nyelv és irodalom, ének-zene, fejlesztőpedagógus
Fogadóóra: Szerda 4. óra
Mátyási Péter
testnevelés
Fogadóóra: Péntek 3. óra
Miléné Varga Andrea Julianna
francia nyelv, olasz nyelv
Fogadóóra: Kedd 5. óra
Morauszky Tamás
német nyelv, történelem
Fogadóóra: Kedd 3. óra
Nagyházi Zsuzsanna
matematika
Fogadóóra: Csütörtök 3. óra
Pazonyi György István
testnevelés
Fogadóóra: Hétfő 3. óra
Pethő Károly
testnevelés
Fogadóóra: Hétfő 1. óra
Petrusné Kizman Ágnes
matematika, fizika
Fogadóóra: Hétfő 6. óra
Pinténé Kosina Judit
könyvtáros, magyar nyelv és irodalom
Fogadóóra: Hétfő 6. óra
Pócsik Csabáné
földrajz, testnevelés, gyógytestnevelés
Fogadóóra: Péntek 4. óra
Rozsnyai Aliz
angol nyelv
Fogadóóra: Csütörtök 3. óra
Siska Péter
magyar nyelv és irodalom
Fogadóóra: Péntek 5. óra
Somoskői Dénes
földrajz, rajz és vizuális kultúra
Fogadóóra: Csütörtök 3. óra
Szapora-Kollát Beatrix Eszter
matematika, fizika
Fogadóóra: Hétfő 4. óra
Tamás Melinda
magyar nyelv és irodalom, történelem
Fogadóóra: Péntek 2. óra
Tóth Diána
matematika, fizika
Fogadóóra: Hétfő 5. óra
Varga Erzsébet
angol nyelv
Fogadóóra: Kedd 3. óra
Villás Nándor
kémia
Fogadóóra: Kedd 7. óra
Részmunkaidőben foglalkoztatottak:
Kerekes Rita
ének-zene
Fogadóóra: Péntek 8. óra
Varga Valéria
testnevelés, tánc
Fogadóóra: Kedd 2. óra
Óraadók:
Bacskai Ákos Győző
mozgóképkultúra és médiaismeret
Köbli Melinda
angol nyelv
Fogadóóra: Szerda 3. óra
Listván Andrea Éva
tiflopedagógus
Hitoktatók:
Jenei Péter
református hittan
Péterné Vanczák Rita
római katolikus hittan
Prekup Erzsébet
görögkatolikus hittan
Pelyhe Gábor
római katolikus hittan
GYES-en vannak:
Bogdán Gabriella
német nyelv
Kovácsné Vörös Zsuzsanna
biológia, földrajz
Magyar Krisztina
magyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeret
Oktató-nevelő munkát segítők:
Gál Jánosné
iskolatitkár
Tóthné Fodor Mónika
iskolatitkár
Dánku Lóránt
rendszergazda
Molnár Péter Zoltán
laboráns
Rácz Sándorné
könyvtársegítő rm.
Gazdasági irodai munkatársak:
Szalai Attila
gazdasági igazgatóhelyettes
Makszin Anita
gazdasági előadó
Virágné Vajda Erzsébet Piroska
gazdasági előadó
Technikai munkatársak:
Babicz István Tibor portás
Balogh Ildikó portás
Fábián Erzsébet takarító
Gál Ilona takarító
Kléninger László takarító, udvaros
Magos Margit takarító
Mátyás Sándorné takarító
Póka Csaba karbantartó
Szabó Sándorné takarító
Takács Erzsébet Tünde takarító

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.