Vezetőség:
Morauszky Tamás
IGAZGATÓ, német nyelv, történelem
Homoródi Antalné
NEVELÉSI IGAZGATÓHELYETTES, magyar nyelv és irodalom, könyvtár
Rubóczki Béla
OKTATÁSI IGAZGATÓHELYETTES, digitális kultúra, testnevelés, angol nyelv
Bozorády Ildikó
ISKOLALELKÉSZ, evangélikus hittan
Tanáraink:
Ballyné Fazekas Judit
történelem, német nyelv
Barkó Lajos László
biológia, kémia
Barta Imre
testnevelés
Bogdán Gabriella
német
Bozorády Zsuzsanna
evangélikus hittan
Buss Kornélia
olasz nyelv, logopédia
Dobos-Cserfalvi Csilla
matematika, történelem
Dobos Eszter
matematika
Dohos-Gazdag Rita
biológia, földrajz
Dr. Dezsőné Majoros Lilla Klára
angol nyelv, történelem
Dr. Oroszné Herczeg Anna
olasz nyelv, német nyelv, orosz nyelv
Dr. Tarnóczi Richárdné Dankó Ildikó
matematika, fizika
Dr. Vincze Katalin
német nyelv, történelem
Erdei-Sándor Tímea
földrajz, biológia
Fehérné Molnár Marianna
kémia, biológia
Haizer Tiborné
magyar nyelv és irodalom, német nyelv, orosz nyelv
Harascsákné Papp Andrea
magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv
Haraszti Adél
magyarnyelv és irodalom, társadalomismeret, vizuális kultúra, logopédia
Harsányi Ildikó
matematika, kémia
Heiner Ferenc
történelem, közigazgatási ismeretek
Juhász Attila
digitális kultúra
Juhász Péter
digitális kultúra, matematika, testnevelés
Juhász Tamás
matematika, digitális kultúra
Kézsmárki Ágnes
történelem, vizuális kultúra
Lázár Katalin
magyar nyelv és irodalom, ének-zene, fejlesztőpedagógus
Marcsekné Vetési Júlia
matematika, fizika
Mátyás-Erdélyi Tünde
angol nyelv
Mátyási Péter
testnevelés
Miléné Varga Andrea Julianna
francia nyelv, olasz nyelv
Molnár Bettina
testnevelés
Nagyházi Zsuzsanna
matematika
Orbán Irén
angol nyelv
Pazonyi György István
testnevelés
Pethő Károly
testnevelés
Petrusné Kizman Ágnes
matematika, fizika
Pernyák Anita
francia, mozgóképkultúra és médiaismeret 
Pinténé Kosina Judit
könyvtáros, magyar nyelv és irodalom
Pócsik Csabáné
földrajz, testnevelés, gyógytestnevelés
Rozsnyai Aliz
angol nyelv
Siska Péter
magyar nyelv és irodalom
Somoskői Dénes
földrajz, vizuális kultúra
Sóvári Judit
francia nyelv, orosz nyelv, gyógypedagógia
Szapora-Kollát Beatrix Eszter
matematika, fizika
Tamás Melinda
magyar nyelv és irodalom, történelem, közigazgatási ismeretek
Tóth Diána
matematika, fizika
Varga Erzsébet
angol nyelv
Villás Nándor
kémia
Részmunkaidőben foglalkoztatottak:
Ferencz Erika
francia nyelv
Kerekes Rita
ének-zene
Köbli Melinda
angol nyelv
Óradók:
Hitoktatók:
Csatlós Hanna
római katolikus hittan
Jenei Péter
református hittan
Péterné Vanczák Rita
római katolikus hittan
Prekup Erzsébet
görögkatolikus hittan
Vekerdi János
református hittan
Oktató-nevelő munkát segítők:
Gál Jánosné
iskolatitkár
Kristóf Klára
iskolatitkár
Tóthné Fodor Mónika
iskolatitkár
Nagy-Kasza Ticia
iskolapszichológus
Kerezsiné István Orsolya
iskolai szociális segítő
Dánku Lóránt
rendszergazda, adatvédelmi tisztviselő
dankulorant@eklg.hu
+36 20 824 6179
Molnár Péter Zoltán
laboráns
Rácz Sándorné
könyvtársegítő rm.
Gazdasági irodai munkatársak:
Szalai Attila
gazdasági igazgatóhelyettes
Virágné Vajda Erzsébet Piroska
gazdasági előadó
Technikai munkatársak:
Babicz István Tibor portás
Ferencz Zoltán karbantartó
Horváth Izabella takarító
Fábián Erzsébet takarító
Gál Ilona takarító
Naményi András Jánosné takarító
Póka Csaba karbantartó
Szabó Sándorné takarító
Takács Erzsébet Tünde takarító