Gyászjelentés

A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium vezetősége és tanári kara mély megrendüléssel és részvéttel értesült arról, hogy gimnáziumunk első iskolalelkésze, Bozorády Zoltán, nyugalmazott esperes, püspökhelyettes életének 82. évében december 23-án elhunyt.

A temetés időpontja: 2023. 01. 06. 12.00 főbejárati ravatalozó

A gimnázium egykori és jelenlegi dolgozói, diákjai búcsúznak mindenki Zoli bácsijától.