Természettudományok

Természettudományos szakóráink a legújabb technikai eszközökkel felszerelt laborokban zajlanak.

  • 0070 Fizika-matematika
  • 0080 Biológia-kémia

Természettudományos tagozatainkon a szakórák modern körülmények között, az úgynevezett digitális öko-laborokban folynak, amelyekben a kísérletek, gyakorlati foglalkozások lehetőséget nyújtanak a diákok számára az ismeretek még eredményesebb elsajátítására. Az emelt óraszám lehetővé teszi a célirányos felkészülést a középiskolát követő évekre. 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNY:

  • 7. osztály év végi, 8. osztály félévi eredmények a készségtárgyak kivételével. A matematika, fizika / biológia, kémia tantárgy év végi eredményeit kétszeres szorzóval számítjuk.
  • Központi írásbeli felvételi magyar nyelv és irodalomból, illetve matematikából.
  • Általános elbeszélgetés

PONTOK SZÁMÍTÁSA

Szerzett pontok:50 pont
Hozott pontok:30 pont
Szóbeli elbeszélgetés:20 pont
Összesen:100 pont