IGAZGATÓI TÁJÉKOZTATÁS ÉRETTSÉGIZŐ TANULÓKNAK és SZÜLŐKNEK

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az elmúlt hét tapasztalatai alapján megállapíthatjuk, hogy jól működik a CLASSROOM program segítségével a tantermen kívüli távoktatási rendszerünk.

Tudjuk, hogy nem csak a tanároknak jelent ez komoly plusz munkát, hanem a tanulóknak és a szülőknek is.

Nagyon örülünk annak, hogy kevés kivételtől eltekintve a tanulók komolyan veszik a feladatukat. Erre a továbbiakban is nagy szükség lesz.

Kiemelt feladatként kezeljük az érettségi vizsgára készülő tanulók minél eredményesebb felkészítését. A korábbi terveinknek megfelelően elékezett az ideje , és a lehetősége is adott a

próbaérettségi dolgozatok megírásának.

A jövő hetet erre szánjuk az alábbi beosztás szerint. 

  • 2020. 03.30. (hétfő): történelem
  • 2020. 03.31. (kedd): magyar nyelv és irodalom
  • 2020. 04.02. (csütörtök): angol nyelv
  • 2020. 04.03. (péntek): francia, olasz és orosz nyelv
  • 2020. 04.06. (hétfő): német nyelv

A vizsgákat délelőtti időpontban, általában 10.00 óra körül kezdjük, de erről a tanulók a szaktanároktól előzetesen értesítést és tájékoztatást kapnak.

A feladatok megoldása azonnal történik, meghatározott időkorláton belül.

A többlet időre jogosult tanulók most is fognak tudni élni ezzel a lehetőséggel.

A tanulók munkájának segítése és a vizsgák eredményessége érdekében a jövő héten nem kaphatnak más beadandó feladatot.

Kivételt képeznek a MATEMATIKA órák, melyek minden nap meg lesznek tartva, de módosított időpontban, hogy ne zavarják a próbaérettségi vizsgákat.

Kérünk minden tanulótól felelős hozzáállást a vizsgákhoz. Tudniuk, kell, hogy ez a felkészülésük eredményességét fogja segíteni, megmutatva erősségeiket és a gyenge pontjaikat.

Kérjük a kedves szülőket, hogy kísérjék figyelemmel gyermekeik jövő heti tevékenységét és segítsék őket!

Babicz Gyöngyi sk
igazgató