Gyertyagyújtás  Nyíregyházán

Városunk főterén evangélikus oktatási intézményeink óvodásai és diákjai szolgáltak a hagyományos ádventi gyertyagyújtás első alkalmán. A Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, valamint a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium képviseletében közel 60 diák készült, hogy az ádventi időszak kezdetén Isten szeretetének üzenetét hirdesse.

Az alkalom Dr. Kovács Ferenc polgármester köszöntő szavaival kezdődött, majd Zsarnai Krisztián esperes áhítatát hallhattuk. A gimnazisták színdarabja a beteljesedett ószövetségi próféciákról szólt, melynek üzenetét ádventi énekekkel gazdagították. Az általános iskola diákjainak zenés, betlehemes játéka figyelmünket Isten ajándékára és a mennyei ajándékot felismerő ember hálájára irányította.  Mindannyiunk számára megható élményt jelentett a legkisebbek bizonyságtétele. Óvodásainkat hallgatva a zsoltárszerző sorai juthattak eszünkbe: „Gyermekek és csecsemők szája által is építed hatalmadat…” /Zsolt.8,3/ Végül kicsik és nagyok együtt énekelték el Pintér Béla : Gyere el a jászolhoz című karácsonyi énekét, melynek zenei kíséretét a gimnazisták vállalták.  Közösen hirdettük, ami a bevezetésben elhangzott:

 „Várakozás és érkezés. Ígéret és beteljesülés. Amiről Isten prófétái beszéltek, 2000 évvel ezelőtt beteljesedett. Pásztorok és bölcsek, egyszerű emberek és tudósok igyekeztek a jászolhoz. Amikor Jézussal találkoztak, Isten békessége betöltötte szívüket. A jászol körül ma is összegyűlhetünk. Krisztus hív bennünket: mennyei erővel, a szeretet hatalmával. Ezen az estén az ige üzenete által, énekek segítségével hirdettük: ő a Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme.”

Bozorády Ildikó

a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium iskolalelkésze