VERSENYFELHÍVÁS levelezős versenyre

A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium ebben az évben is megszervezi

Kossuthos levelezős versenyét.

a 7. és 8. osztályos tanulók részére az alábbi tantárgyakból:

7. osztály 8. osztály
magyar magyar
matematika matematika
angol nyelv angol nyelv
német nyelv német nyelv
biológia biológia
fizika fizika
  földrajz
  informatika
  történelem

 

A verseny sajátosságai:

 • A versenyen való részvétel ingyenes.
 • A feladatlapok az iskola eklg.hu honlapján levelezős verseny címszó alatt is elérhetők és le is tölthetők. A megoldókulcsokat is itt tesszük közzé a fordulók értékelése után.
 • A tanulók minden forduló után megkapják feladatlaponkénti bontásban az elért pontjaikat. (A kijavított feladatokat mi őrizzük! Ha szükséges, helyben bárki megnézheti azokat.)
 • A verseny háromfordulós.
  forduló októberben: a feladatlapokat kiküldjük az iskolákba e-mailen, és azokat a tanulók postán visszaküldik. (visszaküldési határidő: 2020. október 16.).
  2. forduló novemberben: az Önök iskolája biztosítja, hogy november 19-én
  13-15.00 óra között 45-45 perc
  alatt a tanulók a feladatlapokat felügyelet mellett önállóan oldják meg, továbbá a feladatlapokat legkésőbb november 20-i postabélyegzővel hozzánk visszaküldik.

Ha az adott időpontban betegség vagy karantén miatt hiányoznak a versenyző diákok, kérjük, hogy jelezzék nekünk.

 1. forduló januárban: a döntőre a legjobb eredményt elért tanulókat hívjuk meg a gimnáziumba (2021. január végén).
 • Az informatika verseny az idei tanévben is a redmenta.com oldalon fog zajlani. Ennek lépéseit az informatika melléklet tartalmazza.
 • Tantárgyanként és kategóriánként az első tíz helyezettet jutalmazzuk (oklevél, könyv- és tárgyjutalom), és a felvételi eljárásunk során előnyben részesítjük őket!
 • A verseny végén összesítő, hasonlító értékelést küldünk mind a tanulóknak, mind az iskoláknak. (Ezek alapján viszonyíthatják teljesítményüket a többi résztvevőhöz.)

Tisztelettel kérem Igazgatónőt/Urat, hogy juttassa el az első forduló feladatlapjait a 7. és 8. osztályos tanulókhoz, illetve a szaktanárokhoz.      

A feladatlapok sokszorosíthatók, s ha a szaktanárok felvállalják, összegyűjtve is visszaküldhetők iskolánk címére.

Az idei tanévben a feladatlapok –szükség esetén– elektronikusan is továbbíthatók a versenyezni szándékozó diákok számára, illetve iskolánk honlapján is elérhetők. Ha a kitöltött versenyfeladatlapokat elektronikusan visszaküldik a diákok az önök iskolájának az e-mail címére, az iskola összesítve továbbíthatja azokat iskolánkba, a monika@eklg.hu címre!

Az első forduló feladatainak beküldési határideje: 2020. október 16.

A feladatok letölthetőek itt»

One Comment to “VERSENYFELHÍVÁS levelezős versenyre”

Comments are closed.