VERSENYFELHÍVÁS levelezős versenyre

A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium ebben az évben is megszervezi „Kossuthos levelezős versenyét”. a 7. és 8. osztályos tanulók részére az alábbi tantárgyakból:

7. osztály

magyar

matematika

angol nyelv

német nyelv

biológia

fizika

8. osztály

magyar

matematika

angol nyelv

német nyelv

biológia

fizika

földrajz

informatika

történelem

A kitöltött feladatlapokat a következő címre kérjük postázni:
Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium
4400 Nyíregyháza
Szent István u. 17-19.

Az első forduló feladatainak beküldési határideje: 2021. október 18.

A verseny sajátosságai:

 • A versenyen való részvétel ingyenes.
 • A feladatlapok az iskola www.eklg.hu honlapján levelezős verseny címszó alatt is
  elérhetők és le is tölthetők. A megoldókulcsokat is itt tesszük közzé a fordulók értékelése
  után.
 • A tanulók minden forduló után megkapják feladatlaponkénti bontásban az elért
  pontjaikat. (A kijavított feladatokat mi őrizzük! Ha szükséges, helyben bárki megnézheti
  azokat.)
 • A verseny háromfordulós:
  1. forduló októberben: a feladatlapokat kiküldjük az iskolákba e-mailen, és azokat a
  tanulók postán visszaküldik.
  Visszaküldési határidő: 2021. október 18.

2. forduló novemberben: az Önök iskolája biztosítja, hogy november 18-án
13-15.00 óra között 45-45 perc alatt a tanulók a feladatlapokat felügyelet mellett
önállóan oldják meg, továbbá a feladatlapokat legkésőbb november 19-i
postabélyegzővel hozzánk visszaküldik.

3. forduló januárban: a döntőre a legjobb eredményt elért tanulókat hívjuk meg a
gimnáziumba (2021. január végén).

 • Az informatika verseny az idei tanévben is a redmenta.com oldalon fog zajlani. Ennek
  lépéseit az informatika melléklet tartalmazza.
 • Tantárgyanként és kategóriánként az első tíz helyezettet jutalmazzuk (oklevél, könyv-,
  tárgyjutalom), és a felvételi eljárásunk során előnyben részesítjük őket!
 • A verseny végén összesítő, hasonlító értékelést küldünk mind a tanulóknak, mind az
  iskoláknak. (Ezek alapján viszonyíthatják teljesítményüket a többi résztvevőhöz.)

Nyíregyháza, 2021. szeptember 28.