A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium intézkedési terve

A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium intézkedési terve a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről

4. verzió

Érvényes: 2020. november 3-tól visszavonásig

Készítette: Homoródi Antalné

A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott Intézkedési tervvel összhangban a következő szabályokat írja elő.

 1. Az iskolába való be- és kilépés:
  • A tanulók a hátsó kapun (Gimnázium köz) jöhetnek be és távozhatnak az intézményből. A kapu reggel 7.15-től 7.45-ig lesz nyitva minden nap. A tanórák után is ezen a kapun hagyják el az iskolát.
  • Az iskolába való belépéskor az A, B és C épület bejáratainál elhelyezett alkoholos kézfertőtlenítő használata kötelező.
  • Az udvari bejáratoknál fertőtlenítőszeres lábtörlőkön haladnák át a tanulók a tantermekbe.
  • A tanulók kötelesek minden nap maszkot hozni az iskolába saját használatra, mert annak szabályos használata bizonyos tanórákon és a közösségi terekben (folyosók) mindenki számára kötelező.
  • A közösségi terekben (folyosó, udvar, díszterem) az előírt biztonságos 1,5 méteres távolságot minden tanulónak tiszteletben kell tartania.
  • A diákok a megszokott testi kontaktust igénylő üdvözlési formákat nem alkalmazzák.
  • Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába csak az igazgató előzetes engedélyével.
  • Felhívjuk a szülők és diákok figyelmét, hogy az iskolába csak egészséges tanuló érkezzen. Bármilyen fertőzésre utaló tünet esetén maradjon otthon a diák és forduljon a gyerekorvoshoz, aki a megfelelő utasításokkal ellátja és igazolásával bizonyítja, hogy a tanuló közösségbe mehet. A szülők kötelesek a tanuló távolmaradásának okát minden esetben az első napon közölni az osztályfőnökkel. Beteg tanuló csak gyerekorvosi igazolással jöhet újra iskolába.
  • A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet értelmében 2020. október 1-jétől kötelező a foglalkoztatottak és a tanulók testhőmérsékletének mérése érkezéskor. A döntés értelmében foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak akkor mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el különítjük és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt tájékoztatjuk.
  • Az iskolában 7.20-ig a testhőmérsékletet a főbejáratnál a portás méri. 7.20 után nyitjuk ki a hátsó bejárat kapuját, ezután az ügyeletes tanárok 4 mérési ponton mérik a testhőmérsékletet: az A épület két udvari bejáratán, a B és C épületek bejáratánál.
 1. Tanítási órákon:
  • Az egészségügyi előírásokról az osztályfőnökök osztályfőnöki órán tájékoztatják a tanulókat.
  • Az egészségügyi előírásokat a tantermekben és a folyosókon is jól látható helyen kifüggesztjük.
  • A tantermek beosztása a csoport nagyságának a függvénye.
  • A tantermekben a diákok a tanítási órákon kötelesek a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.
  • A tantermekben a tanárok részére legalább 1,5 méteres sávot tartunk fenn az óravezetés, és eszközhasználat megvalósításához.
  • Teremcsere esetén a diákok számára az új teremben kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítő használata kötelező, saját kézfertőtlenítő használata is lehetséges.
  • A tantermekben mosdókagyló, kézmosó folyadék, alkoholos kézfertőtlenítő és papírtörlő biztosított.
  • Az őszi úszásoktatást nem szervezzük meg.
 1. Tanítási órák közötti szünetekben:
  • A tanulók a szüneteket –ha az időjárás lehetővé teszi- az udvaron töltik, rossz idő esetén a tantermekben és folyosókon megosztva tartózkodnak.
  • A mindenkori hetesek feladata a tantermekben az alapos szellőztetés. Erre a szaktanár minden óra után felhívja a figyelmet.
  • A tanáriban is rendszeres szellőztetés biztosítja az állandó levegőcserét.
  • A tanítási órák közötti szünetekben a mosdókban rendszeres a fertőtlenítés, ugyanez vonatkozik a tantermek kilincseire, a tanári asztalra és a mosdókagylókra.
  • A váltótermekben naponta többször történik teljes fertőtlenítés. a tanulóasztalok fertőtlenítését a tanulók is elvégezhetik a tanteremben található szerekkel.
  • A büfében egyszerre egy személy tartózkodhat., a maszk használata kötelező. A sorbanállók között másfél méteres távolságot kell tartani.
 1. Speciális intézkedések:
  • Énekóra
   • A közös éneklés helyett elsősorban zenetörténetet feldolgozó tanítási órák lesznek zenehallgatással egybekötve.
   • A szükséges éneklés nem közös használatú tankönyvből valósul meg, hanem kivetítő segítségével.
 • Rajzóra

4.2.1. A 9. évfolyam által rajzeszközökre beadott pénzből a pedagógus szerzi be az egységcsomagot.

 • Testnevelésóra
  • A testnevelésórákat jelzőcsengőkor befejezik a szaktanárok, hogy kicsengetésre a tanulók felöltözhessenek.
  • A következő csoport érkezése előtt a takarítók fertőtlenítik a padokat, szekrényajtókat, a fogasokat és a padlót.
  • A kondipark eszközeit, a labdákat és más tanulók által érintendő eszközöket minden óra után fertőtlenítjük.
  • A túl magas létszám elkerülése érdekében rossz idő esetén bevezetjük a tanteremben zajló „elméleti testnevelésórák” tartását.
 • Könyvtár
  • A visszahozott könyvek feldolgozása a visszahozástól számított 3. naptól történik.
 1. Tanításon kívüli tevékenységek
  • Szülői értekezletek, fogadóórák
   • A 10-11. évfolyamos tanulók szülői számára személyes jelenlétet nem igénylő szülői értekezletet szervezünk, ami megvalósítható online formában, illetve az információk e-mailben továbbíthatók.
   • A 9. és 12. évfolyamos tanulók szülei számára nélkülözhetetlen a személyes találkozás, melyre tanulónként egy szülő érkezhet.
   • A fogadóórák esetében előnyben részesítjük a telefonos és az online megbeszéléseket, melyek a szülő és a pedagógus egyeztetése után jönnek létre, illetve félévenként egy –egy alkalommal internetes időpontfoglalás segítségével.
   • A kamarakórus próbáit felfüggesztjük.
  • A szalagavató ünnepséget a díszteremben, osztályonként rendezzük meg. Tanulónként csak két vendég érkezhet a szalagtűzés és a műsor megtekintésére. Közös étkezést nem szervezünk.
  • Ünnepi műsorok szervezése esetén előnyben részesítjük az iskolarádiós, illetve az online megemlékezést.
 1. Iskolán kívüli intézkedések:
  • Külföldi utakat nem szervezünk.
  • A személyes jelenlétet igénylő versenyeken, konferenciákon nem veszünk részt.
  • A levelezős verseny feladatlapjai vagy online érkeznek, vagy a papír alapú versenyfeladatlapokat 3 nap „pihentetés” után javítják a pedagógusok.

Az intézkedési terv végrehajtásának ellenőrzése

Az ellenőrzés folyamatos, az iskolavezetés és a pedagógusok feladata.

Nyíregyháza, 2020. november 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.