Tanulói és szülői tájékoztató

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulóink!

Nagyon köszönjük a szülők türelmét, tanulóinknak az eddigi fegyelmezett együttműködést.

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy hétfőtől teljes üzemben kívánjuk működtetni rendszerünket a digitális eszközökkel.

A NYEKLG egységes, szabályozott rendszere a CLASSROOM felületen működik 2020. 03.23-tól.

 1. Ez azt jelenti, hogy a tanulókkal való kapcsolattartás módja a CLASSROOM segítségével történik majd. A felület használatával kapcsolatban technikai segítséget Juhász Attila tanár úrtól (70/ 275 9046) kérhetnek a tanulók.
 2. A szülőkkel továbbra is a MOZANAPLÓ a hivatalos kapcsolattartás módja. Probléma esetén kérjük, hogy a titkárságot hívják a 20/824 6179-es telefonon, ők tudnak technikai segítséget nyújtani.
 3. A gimnáziumban a tanulók előmenetelével, az oktatómunka adminisztrálásával és a szülők informálásával kapcsolatos hivatalos dokumentum továbbra is a MOZANAPLÓ, így annak figyelemmel kísérése nagyon fontos a szülők részéről.
 4. Információk a CLASSROOM távoktatási felület működésével kapcsolatban:
 • A felületen a tanulók ugyanazon csoportbeosztás szerint tudnak kapcsolatba lépni a szaktanáraikkal, ahogy a tanórákon találkoztak.
 • Ma (03.19.) és 03.20-án próbajelleggel néhány kolléga már végzi a távoktatást.
 • Hétfőtől, 2020.03.23-tól mindenki megkapja a feladatokat valamennyi tantárgyból.
 • A feladatokat a szaktanárok bármikor küldhetik a tanulóknak. A tanulóknak kiadott feladatok célja lehet az ismeretszerzés segítése és irányítása; számonkérés/értékelés vagy komplex feladat (projektfeladat), mely ismeretszerzést, kompetenciafejlesztést és számonkérést is magában foglal.
 • A tanulók az önálló, irányított ismeretszerző és feladatmegoldó (írásos) tevékenységüket egyéni időbeosztással és haladási tempóban végzik, DE lesznek határidős feladatok, azt be kell tartani.
 • A tanulók órarendje továbbra is a megszokottak szerint érvényben van mindkét fél számára.

Ez azt jelenti, hogy a szaktanárok a diákjaink tanulásának támogatását, egyéni vagy kiscsoportos segítségnyújtást a különböző osztályok/csoportok tanulói számára csak az tanuló órarendi órájának időtartamában adhatnak. A segítségnyújtást a CLASSROOM rendszerén kívül többnyire ingyenes telefonos applikációkkal lehet majd megvalósítani ( Viber, WhatsApp, FaceTime, stb,)  vagy tanuló által kezdeményezett  normál telefonhívással.

A tanulók időkorláthoz kötött számonkérése (Redmenta, Kahoot vagy más módon) szintén az adott tanuló órarendi órájának időpontjában történik, amit természetesen előre jelezni fogunk.

 • A tantermen kívüli digitális munkarend kapcsán a tantestület hármas alapelv szerint kitűzött célok megvalósításával végzi munkáját:

Oktatási céljaink alapján a továbbhaladáshoz és az érettségihez feltétlenül szükséges tananyagtartalmakra koncentrálunk. Mindemellett kiemelt figyelmet fordítunk a végzős osztályokra és az érettségi tantárgyakra.

A tanulás támogatása során a tanulóknak személyre szólóan, az önálló tanulásuk eredményessége érdekében kívánunk segítséget adni.

A tanév hátra lévő részében is folyamatos számonkérés és értékelés valósul meg, hogy minden tanuló lezárható legyen a tanév végén.

Fontos, hogy minden tantárgyból megfelelő komolysággal működjenek együtt a tanulók az új munkarend szerint is.

 • Várhatóan nehezebb hetek elé nézünk. Előfordulhatnak majd megbetegedések, nem csak a koronavírus kapcsán, úgy a tanulók, mint a tantestület körében. Ezekben az esetekben a folyamatos munkarend akadályokba ütközhet. Vegyük komolyan egymás kölcsönös tájékoztatását! Gyakoroljunk szeretetteljes türelmet és együttműködési készséget egymás iránt!

NAGYON KÉRÜNK MINDEN KOSSUTHOS DIÁKOT, HOGY VEGYE KOMOLYAN AZ OTTHON TARTÓZKODÁSI RENDET ÉS KERÜLJE A KÖZTEREK LÁTOGATÁSÁT!

Nyíregyháza, 2020. március 19.

Babicz Gyöngyi sk
igazgató

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.