Esszé pályázati felhívás a projektben való részvételhez

A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium versenyt hirdet az iskola diákjai számára
„Ahol a béke van” címmel.


A pályázat célja: Az Erasmus+ „Schulen und Schüler für Frieden” vagyis „Diákok és iskolák a békéért” című projekt keretén belül a projektcsoport kiválasztása, valamint diákjaink ismereteinek, érdeklődési körének és gondolatainak megismerése.

A pályázat műfaja: esszé

Pályázat nyelve: magyar

A pályamű terjedelme: 1-1,5, A/4-es gépelt oldal (az ábrák, a képek, a grafikonok, az aláírások, az irodalomjegyzék leszámításával), 12-es betűnagyság, 1,5-es sortávolság, 2,5 cm margó.

A pályamű elkészítésének szabályai:

  • A versenyzők törekedjenek a megfelelő stílusra és helyesírásra, mert a bíráló bizottság
    ezt is figyelembe veszi az értékeléskor.
  • Az idézetek, ábrák, (amelyek nem kötelezőek), stb. forrásait a tudományos munkákban elvárt módon kell megjelölni.
  • A forrásjegyzék hiánya esetén a pályamunkát a verseny-bizottság nem értékeli. (forrásmegjelölést külön csatoljuk)

A jelentkezés és a részvétel feltételei: a pályázaton bármely kossuthos tanuló részt vehet. A pályamű kizárólag a versenyző önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek ellenkezőjét állapítja meg, a versenyzőt kizárja a verseny résztvevői közül.

A pályaművek beadása: A pályamű elektronikus változatát PDF-ben vagy word-ben a következő e-mail címre kérjük eljuttatni: bogdangabriella79@gmail.com

Beadási határidő: 2019. december 06.

Eredményhirdetés: 2019. december 12.

Comments are closed