CSALÁDI NAP A BÉKE JEGYÉBEN

Szeptember 19. – Kossuth Lajos születésnapja. Iskolánk minden évben több rendezvénnyel is megemlékezik névadónkról: koszorúzással, monoki kirándulással tisztelgünk a szabadságharc államférfija előtt. A legnagyobb megmozdulás mégis a diákok, szülők, tanárok bevonásával megrendezett családi nap. Idén a „Schools joining up for Communities of Peace”- „Iskolák a békéért” című Erasmus+ projekttel karöltve szerveztük meg a családi napot szeptember 20-án. Mivel a pályázat középpontjában a béke állt, így az osztályok számára szervezett állomásokon „békés” feladatokkal mérhették össze tudásukat iskolánk diákjai.

Az első két állomáson (Háború és béke az irodalomban, Trianoni békekötések) szükség volt a diákok előzetes felkészülésére. Tamás Melinda tanárnő -akinek a munkáját Nádasi Zoltán is segítette- kijelölte, hogy mely internetes oldalakon tudnak tájékozódni a tanulók a sikeres versenyzés érdekében. A világháborús irodalmi művek és a trianoni békediktátum feldolgozása játékos formában, a Kahoot segítségével történt.

Hegedüs Gabriella tanárnő állította össze a „Békenagykövetek” állomás feladatait, ahol a béke szót kellett felismerniük a gyerekeknek különböző nyelveken. Amíg az osztály egyik fele „fordított”, addig a többiek puzzle-t raktak ki. A kirakott képek békenagyköveteket ábrázoltak, Leonardo DiCapriot és Emma Watsont ismerhették fel a képeken.

Bozorády Ildikó iskolalelkész vezette „A béke a Bibliában” állomást, ahol közösen dalt tanultak az osztályok. A Bibliát legjobban ismerő fiatalok idézeteket kerestek ki a Szentírásból, míg mások bibliai üdvözlési formákat válogattak különböző képekhez.

Pazonyi György tanár úr sporttal kapcsolatos kvízt állított össze a „Sporttal a békéért” állomáson. Azok érhették el a legtöbb pontot, akik jól ismerték az olimpiai játékokat.

Báriné Haraszti Adél és Kézsmárki Ágnes tanárnők értékelték az osztályok kreativitását: hogyan jelentk meg a békeszimbólumok és békével kapcsolatos idézetek az osztálytermekben. Az elkészült tablók, képek az osztálydekorációhoz is hozzájárultak, így egész évben jelen vannak az osztálytermekben.

 

Homoródi Antalné

a béke szót kellett felismerniük a gyerekeknek különböző nyelveken.

Amíg az osztály egyik fele az idegen nyelvű szavak felismerésével foglalkozott, addig a többiek puzzle –t raktak ki. A kirakott képek békenagyköveteket ábrázoltak: Leonardo DiCapriot és Emma Watsont ismerhették fel a kirakott képeken.

  • A BÉKE A BIBLIÁBAN (Bozorády Ildikó)

Bozorády Ildikó iskolai lelkész vezetésével közösen dalt tanultak az osztályok. A Bibliát legjobban ismerő fiatalok idézeteket kerestek ki a Bibliából, míg mások bibliai üdvözlési formákat válogattak megadott képekhez.

  • SPORTTAL A BÉKÉÉRT (Pazonyi György)

Pazonyi György tanár úr sporttal kapcsolatos kvízt állított össze, ahol azok érték el a legtöbb pontot, akik a leginkább jártasak voltak az olimpiai játékokban.

  • BÉKE-SZIMBÓLUMOK, -IDÉZETEK KREATÍVAN (Báriné Haraszti Adél- Kézsmárki Ágnes)

Az osztályok kreatívan dolgozták fel a béke-szimbólumokat és idézeteket. Az elkészült tablók, képek az osztálydekorációhoz is hozzájárultak, így egész évben jelen vannak az osztálytermekben.

A rendezvények népszerűsége, illetve az elért eredmények alapján elmondható, hogy sikerült a projekt témáját intézményünkbe „bevezetni”, és iskolánk is a béke helyszínévé vált.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.