Hozott pontok: 7. osztály év végi, 8. osztály fél­évi eredményei a készségtárgyak kivételével.

0070, 0080, 0081 osztályban a választott természet­tudo­má­nyos tárgy,
0060 osztály­ban a magyar irodalom és az informatika tantárgyak év végi érdemjegyeit két­sze­res szorzóval számítjuk be a hozott pontoknál.

Szerzett pontok: kötelező központi írásbeli matematikából és ma­gy­ar nyelv és irodalomból.

Pontok számítása:

hozott pontok 45 pont

szerzett pontok (írásbeli vizsga eredménye) 50 pont

szóbeli elbeszélgetés  5 pont

összteljesítmény 100 pont

Írásbeli vizsga:

–  az egységes írásbeli vizsgaértékelő lap alapján egyenlő súllyal vesszük figyelembe mindkét tantárgyat a pontszám kialakításánál

–  az SNI-s és BTMN-es tanulók részére a szakértői vélemény alapján, szülői kérésre biztosítjuk a segédeszköz használatára, időtartam hosszabbításra és értékelésre vonatkozó jogszabályi kedvezményeket.

–  diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia esetén is meg kell írni az írásbeli felvételi feladatlapot, de a pontszámítás a Pedagógiai Szakszolgálat által javasolt könnyítések figyelembevételével történik. A matematika tantárgy értékelése alól felmentett tanu­lónak szóbeli vizsgán kell részt vennie vagy történelem vagy földrajz tantárgyból (a tanuló választása alapján). A felvételi témakörök az iskola honlapján megtalálhatók.

Szóbeli elbeszélgetés

A jelentkezők általános elbeszélgetésen vesznek részt, ami minden felvételiző számára kötelező. A beszélgetés célja, hogy személyesen is megismerjük a hozzánk jelentkező diákokat. Tantárgyi tudásról nem kell számot adniuk.
A lelkészi ajánlásokat ekkor kérjük bemutatni.

A rangsor kialakításának alapja az összteljesítmény:
– az összteljesítménybe a különböző mentességeket és kedvezményeket is beszámítjuk
– azonos pontszám esetén a matematika írásbeli felvételi eredményét vesszük figyelembe a rangsor kialakításánál

Iskolánk korlátozott számban fogad látássérült és hallássérült ta­nulókat, amennyiben a felvételi követelményeknek a tanulók megfelelnek.