• Emelt szintű matematika-fizika tagozat
  • Emelt szintű biológia-kémia tagozat
  • Emelt szintű földrajz tagozat

Természettudományos tagozatainkon a szakórák modern körülmények között, a legújabb technikai eszközökkel felszerelt laborokban zajlanak. Az emelt óraszám lehetővé teszi a diákok számára a célirányos felkészülést a középiskolát követő évekre. A sikeresebb továbbtanulás érdekében biológiai tagozatunkat kiegészítettük kémia tantárggyal, illetve fizika tagozatunkat matematikával.