Hagyományos értékek, modern oktatás

Gimnáziumunk a város legrégebbi, még ma is működő középiskolája. Az 1806-ban alapított intézmény 1992-ben került vissza az evangélikus egyház fenntartásába. A klasszikusan szép, ősi falak között megtalálhatóak az infokommunikációs technológia legmodernebb eszközei is. Valamennyi termünk interaktív táblával felszerelt, a tanárok módszertani felkészültségük mellett IKT-eszközök használatával teszik élményszerűvé a tanítási órákat. A természettudományos órák a 21. századi technológiával ellátott digitális öko-laborban zajlanak, amelyekben a kísérletek, gyakorlati foglalkozások lehetőséget nyújtanak a diákok számára az ismeretek még eredményesebb elsajátítására.

Az idegen nyelvi oktatást segítik és a diákok nyelvtudását mélyítik külföldi kapcsolataink. Évek óta eredményes kapcsolatot ápolunk Hollandiával, csoportokat utaztatunk és fogadunk a tulipánok országába. Iskolánk csatlakozott az Erasmus+ programhoz, mely külföldi tanulási, képzési és tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít a résztvevőknek. A program keretében diákjaink eljuthatnak Spanyolországba, Olaszországba vagy Lengyelországba.

A magyarság összetartozását erősítik erdélyi és kárpátaljai látogatásaink, melyek mindig valamely nagy nemzeti ünnepünkre esnek. Így együtt ünnepelhetjük közös múltunk kiemelkedő eseményeit határon túli honfitársainkkal.
Az egyetemi belépőhöz nélkülözhetetlen nyelvvizsga megszerzését segíti, hogy iskolánk Language Cert-nyelvvizsga központ lett. Diákjaink tehát céltudatosan készülhetnek a nyelvvizsgára, melyet ismert környezetben tehetnek le.

Diákélet:

A diákok összetartozását számtalan program segíti elő. Szeptemberben jó hangulatú, gazdag programokkal színesített családi napra várjuk a tanulókat és családtagjaikat. Az év során kerékpár- és gyalogtúrák, illetve sítábor teszi lehetővé, hogy a gyerekek közös élményekkel gazdagodjanak. A kötelező tanulmányi munkán túl a tehetséges diákok számára egyéb lehetőségeket is biztosítunk: kamarakórus és színjátszókör várja az érdeklődőket. A sportolni vágyó fiatalok modern műfüves és rekortán pályán, kondiparkban tarthatják magukat jó kondícióban.

Digitális oktatás

Iskolánkban egységesen a Classroom felületen folyik a tanórán kívüli oktatás. Pedagógusaink -a digitális tanrend során- rendszeresen tartanak online órákat, mellyel pótolják a személyes jelenlétet.

Diákok támogatása:

A Magyarországi Evangélikus Egyház és iskolánk kiemelt figyelmet fordít a tehetséges, rászoruló diákok támogatására. Sztéhló Gábor-ösztöndíj, Istenadta tehetség, Útravaló program, a Kossuth Gimnáziumért Alapítvány támogatásai, öregdiákok ösztöndíjai segítik a tehetségeket.